آخرین مطالب نظریه های مشروعیت ولایت فقیه

رابطه مقبولیت و مشروعیت در اسلام

مشروعیت حکومت دو رکن دارد: یکی رعایت ضوابط الهی، دیگری به دست آوردن رضایت مردمی. حکومتی که فاقد هریک

رابطه رای مردم با مشروعیت ولی فقیه

تبیین صحیح و همه جانبه موضوع فوق نیازمند توجه دقیق به مطالب ذیل می باشد:یکم . تعریف مشروعیت الف . «مشروعیت

عزل یا انعزال رهبری

با توجه به اینکه دودیدگاه کلی در مورد ماهیت نصب و عزل ولی فقیه وجود دارد ابتدا لازم است توضیح مختصری

تفاوت مشروعیت و مقبولیت

یکی از مباحثی که در بحث ولایت فقیه بطور جدی و اساسی مطرح می باشد این است که آیا مردم در این نوع از نظام

خبرداشتن ولی فقیه از ولایت خود بدون انتخاب شدن از سوی مجلس خبرگان

با سلام ، ولایت فقیه عبارتست از جانشینی فقیهان در دوران غیبت به منظور تبیین و اجرای شریعت اسلامی و انجام

-تعریف مشروعیت-تعریف مقبولیت-مقبولیت و مشروعیت-نقش مردم در حکومت-

تبیین صحیح و همه جانبه موضوع فوق نیازمند توجه دقیق به مطالب ذیل می باشد:یکم . تعریف مشروعیت الف . «مشروعیت

-مبانی مشروعیت-مشروعیت ولایت فقیه-مشروعیت مارکسیسم-مشروعیت در اسلام-حکومت موسولینی-

مشروعیت «Legitimacy» -که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته در لغت به معناى «قانونى» بودن و «مطابق با قانون

-مشروعیت ولایت فقیه-رهبری کاریزمایی-حکومت سنتی-منابع حکومت ولایی-

در ابتدا چند مطلب به عنوان مقدمه ذکر مى شود: یکم. در علوم سیاسى حکومت را از حیث منشأ قدرت و مشروعیت

-مشروعیت ولایت فقیه-

«مشروعیت» داراى معانى متعددى است. در اصطلاح رایج منظور از مشروعیت(Legitimacy) این است که براساس چه ملاک

-مقبولیت حکومت-مشروعیت ولایت فقیه-مشروعیت مردمی-مقبولیت و مشروعیت-مقبولیت عمومى-نظریه انتخاب-

دو دیدگاه ذکر شده در باب نظریه مشروعیت (نصب و انتخاب) در رابطه مشروعیت و مقبولیت، نتیجه متفاوتى خواهد

-صفویه و شیعیان-

حکومت صفویه هم از نظر زمانی و هم از نظر پادشاهان دارای مراحل و کارکردها و موضوعات مختلفی بود که قضاوت

ادله روایی حکومت ولایت فقیه و نقش مردم

یکم . دلایل ضرورت حکومت دینی : فقیهان شیعه به طور عموم، «حکومت صالح دینى» را امرى لازم و ضرورى دانسته

مشروعیت ولی فقیه

ولایت فقیه[۱] به عنوان یک رکن اساسی در حوزه سیاست اسلامی مطرح و نظام رهبری حکومت اسلامی را در زمان غیبت

رابطه مشروعیت و مقبولیت در تعیین حاکم و شکل گیری حکومت اسلامی

رابطه مشروعیت و مقبولیت در تعیین حاکم و شکل گیری حکومت اسلامی را توضیح دهید؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه نظریه های مشروعیت ولایت فقیه

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان