موضوعات

آمار سایت

مقالات: ۸۱,۶۹۲ نظرات: ۵۰,۴۰۴
موضوعات: ۳۶,۳۳۰ پرونده: ۳۲

آخرین مطالب شبهه دور

شبهه دور

سلام. افراد شورای نگهبان را رهبری انتخاب میکند. آنها هم کاندیدای مجلس خبرگان را تایید صلاحیت میکنند.

با توجه به این که رهبر فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند و فقهای شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان نظارت دارند و مجلس خبرگان نیز در تعیین رهبر نقش دارند آیا این امر مستلزم دور و باطل نیست؟

درباره ی مجلس خبرگان و رابطه ی آن با ولی فقیه و رهبری مسائلی وجود دارد که از جمله ی آن ها اشکال دور است

شبهه دور در تعیین رهبر یا در ادامة حاکمیّت رهبر را حلّ کنید.

شبهه دور در تعیین رهبر یا در ادامة حاکمیّت رهبر را حلّ کنید.

بررسی شبهه دور انتخاب رهبری

[کامل از کد۱۶۱۸۸۸]مغالطه ای که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولی فقیه و شورای نگهبان و خبرگان

شبهه دور-شبهه دور خبرگان-انتخاب خبرگان-تعیین خبرگان-خبرگان رهبری -شورای نگهبان-وظایف شورای نگهبان

به نظر می رسد کسانی که چنین مغالطه و ایراداتی را ترویج می نمایند ، اساساً شناخت صحیحی از مبانی و اصول

شبهه دور خبرگان

مغالطه اى که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولى فقیه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است که مى گوید:

-مجلس خبرگان-شورای نگهبان-شبهه دور-

این سؤال فقط در فرض تأسیس و ابتداى نظام جمهورى اسلامى ایران صحیح است. در تمام نظام هاى جهان، این مشکل

شبهه دور در ا نتخاب رهبری

شبهه دور در ا نتخاب رهبری

شبهه دور در انتخاب رهبری

آیا در تأیید صلاحیت انتخاب رهبری و انتخاب خبرگان رهبری شبهه دور مطرح نیست؟

-شبهه دور در انتخاب رهبری و مجلس خبرگان

پرسشگر محترم عزیز ضمن تشکر از حسن اعتماد مجدد شما به این مرکز برای انعکاس دیدگاههای خود همانگونه که می

شبهه دور-انتخاب رهبری

مطابق قوانین ایران رهبر، فقهای شورای نگهبان را منصوب و آنها صلاحیت علمی نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان

آیا شبهه دور، در مثلث «رهبری»، «فقهای شورای نگهبان» و «مجلس خبرگان» وارد است؟

نقد و بررسی شبهه دور ۱. منظور از شبهه «دور»، در مجلس خبرگان رهبری چیست؟ پاسخ: فقهای شورای نگهبان، صلاحیت

شبهه دور-شبهه دور خبرگان-انتخاب خبرگان رهبری-وظایف شورای نگهبان-انتخاب خبرگان-تعیین خبرگان

درست است که در جمهوری اسلامی رهبر را خبرگان رهبری تعیین می کنند و همچنین بر اعمال و رفتار او نظارت می

خبرگان رهبری-شبهه دور

پاسخ شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولى فقیه چیست؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه شبهه دور

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان