آخرین مطالب مجمع تشخیص مصلحت نظام

هیات مستشاری عالی رهبری؟

نگاهی به تاریخچه تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و جایگاه و وظایف قانونی آن: *حاصلِ هوشمندی و همه‌سونگری

مجمع تشخیص مصلحت

وظیفه مجمع تشخیص مصلحت؟

مقایسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجلس سنا؟

در اصطلاح سیاسی، مجلس سنا (senate assembly) به مجلس مرکب از نمایندگان شاه و ملت در کشورهای سلطنتی و یا

مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس سنا

آیا میتوان مجمع تشخیص مصلحت نظام را با مجلس سنا مقایسه کرد؟آیا شباهت یا تفاوتی بین مجالس سنا با مجمع

مفهوم مصلحت نظام

مفهوم مصلحت نظام چیست؟وارتباط آن با دو مفهوم مصلحت عمومی ومصلحت دولت در اندیشه سیاسی را روشن بفرمایید

جایگاه مصلحت در نظام اسلامی؟

جایگاه مصلحت در نظام اسلامی؟

نظر مشورتی رهبر مجمع تشخیص مصلحت نظام

بر اساس بند ۱و۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی آیا گرفتن نظر مشورتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رهبری الزامی است

تاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام کی تشکیل شد؟اعضائ این مجمع چگونه انتخاب می شوند؟

مجمع تشخیص مصلحت -مجلس خبرگان

کار مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان چیه؟

نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوای سه گانه؟

دانشجوی محترم ابتدا از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از

ارتباط مصلحت گرایی در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی با خدشه دار شدن ارزشها

برای روشن شدن جایگاه مصلحت گرایی در ساختار حکومتی نظام جمهوری اسلامی توضیح دو نکته لازم است و نکته اول

ساز و کار انتخاب رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی ؛ « اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. »ترکیب مجمع تشخیص

مغایرت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با شرع و قانون

بله ، به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی یکی از وظایف و فلسفه وجودی مجمع ، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه

-مجمع تشخیص مصلحت -

در پاسخ این سؤال توجه به نکات زیر حایز اهمیت است:

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان