موضوعات

آمار سایت

مقالات: ۷۸,۹۸۴ نظرات: ۳۳,۶۵۰
موضوعات: ۱۵,۹۱۷ پرونده: ۲۴

آخرین مطالب تشکل های دانشجویی

کانون های دانشجویی - تشکل های دانشجویی

آیا دبیران کانون ها و تشکل ها باید حق الزحمه دریافت کنند ؟ اگر پاسخ آری است،چه میزان؟

تشکل‌های دانشجویی

تشکل های دانشجویی موجود در ایران و تفاوت این تشکل ها با یکدیگر

بایسته‌های تشکل‌های دانشجویی

از نظر مقام معظم رهبری تشکل‌های دانشجویی چه وظایف و مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند؟

جنبش عدالت خواه دانشجویی

جنبش عدالت خواه دانشجویی چگونه شکل گرفت و چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد؟

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل چگونه شکل گرفت و چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد؟

جامعه اسلامی دانشجویان

جامعه اسلامی دانشجویان چگونه شکل گرفت و چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد؟

بسیج دانشجویی

هدف از تشکیل بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های کشور چیست؟

دفتر تحکیم وحدت

دفتر تحکیم وحدت از چه زمانی شکل گرفت و چه دوره‌هایی را پشت سر گذاشته است؟ چرخش فکری و سیاسی آن ریشه در

پیشینه تشکل‌های دانشجویی

شکل گیری تشکل‌های دانشجویی به چه زمانی برمی گردد؟

تشکل دانشجویی

تشکل دانشجویی یعنی چه؟ خطی مشی تشکل چه خطی است؟ نقش دانشجو در برخورد با سیاستهای غلط دولت؟ آیا دانشجو

تاریخچه بسیج دانشجویی

لطفا درباره تاریخچه « بسیج دانشجویی دانشگاه ها» توضیح دهید. اکنون زیر نظر کدام ارگان یا حزب فعالیت می

انجمن اسلامی دانشگاه ها-دفتر تحکیم وحدت-فعالیت های سیاسی

لطفا درباره تاریخچه « انجمن اسلامی دانشگاه ها» توضیح دهید. چگونه برخی از آنها به انحراف کشیده شدند؟ اکنون

تشکل های دانشجویی

اصلا کار تشکیلاتی در دانشگاه ها ضرورتی دارد یا خیر؟ چرا؟

تشکل دانشجویی داب-مبانی تئوریک داب

تشکل دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب(داب) را معرفی کنید و درباره اهداف و دسیسه های آنان در دانشگاهها

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه تشکل های دانشجویی

محصولات
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان