نسخه آزمایشی

تصویر روز

تصویر روز

ساختار

آخرین مطالب فلسفه احکام

فواید روزه داری

میخواستم ببینم فلسفه سی روز روزه گرفتن چیست؟

طلاکاری حرم فلسفه احکام

مگر در اسلام گفته نشده که تزیین مساجد با طلا حرام است. پس چرا گنبد ائمه معصومین(امام رضا علیه السلام

اهمیت وضو-فواید وضو

اهمیت و فواید وضو را بیان کنید؟

سجده در نماز

فلسفه سجده نماز چیست؟

اهمیت نماز

نماز چه اهمیتی دارد که این قدر به محافظت از آن سفارش شده است؟

چرایى نماز-فلسفه نماز-اهمیت نماز

چرا نماز مى‏خوانیم؟ مگر چه چیزى در نماز وجود دارد که این قدر آن را با اهمیت کرده است؟

هدف عبادت-فلسفه عبادت-نیاز خدا به عبادت

آزادوار-مگر نه این است که خدا بی نیاز است و مهربان پس چرا ما باید نماز را به پا داریم برای کسی که بی

فلسفه سیاه پوشی، کراهت لباس سیاه

اگر رنگ مشکی مکروه است پس چرا طلبه های سید از عمامه مشکی استفاده می کنند؟ چرا ما مسلمانان برای عزاداری

اهمیت حجاب

من زنی هستم که چندروزاست حجاب کامل زدم ولی هرلحظه میترسم حجاب بردارم چیکار باید بکنم؟

انواع چادر -چادر لبنانی -چادر عربی

ویرایش علمی - آیا اگر بانوان از چادر لبنانی یا عربی استفاده کنند بد حجابند شما چه چادری را مناسب تر می

نماز ستون دین-اقامه نماز

ویرایش علمی - نماز ستون دین است و ستون را اقامه میکنند نه قرائت. معنی این سخن آقای جوادی آملی چیست؟ما

موارد فسخ نکاح-عیوب مرد

چرا در بعضى از عیوب در عقد ازدواج، زنها حق فسخ عقد را ندارند؟

فلسفه شاهد طلاق

فلسفه حضور دو شاهد عادل در صیغه طلاق چیست؟

طلاق رجعی‏

در طلاق رجعى، در زمان عدّه، مرد به زن رجوع مى کند و ممکن است این رفتار چندین بار تکرار گردد. آیا این

طلاق خلع و مبارات

چه تضمینى وجود دارد در طلاق خلع و مبارات مرد براى فرار از مهریه، زن را در مضیقه و فشار قرار ندهد؟

پربازدیدترین مطالب فلسفه احکام

حکم سنگ‏سار-رجم و سنگسار در اسلام

به چه دلیلى مرتکب زناى محصن را سنگسار مى کنند؟ بر اساس کدام آیه قرآن است؟ آیا هر دو نفر را سنگسار مى

مهریه سبک-مهریه و طلاق‏

آیا سفارش به کم گرفتن مهریه، راه را براى آسان شدن طلاق هموار نمى کند؟

طلاق رجعی‏

در طلاق رجعى، در زمان عدّه، مرد به زن رجوع مى کند و ممکن است این رفتار چندین بار تکرار گردد. آیا این

ازدواج با خواهر زن-محرمیت با خواهرزن

در قرآن آمده است که مرد با یک سرى از زنان نمى تواند ازدواج کند چون محرم هستند، آیا از این سخن مى توان

ارث زن

زن از ارث اموال غیرمنقول محروم است و بعد از طلاق یا مرگ شوهر حق نفقه ندارد. در این صورت چه تضمینى براى

ازدواج موقت و حقارت زن

آیا ازدواج موقت مایه حقارت زن نیست؟

فواید روزه داری

میخواستم ببینم فلسفه سی روز روزه گرفتن چیست؟

تکلیف زودهنگام دختران-بلوغ دختران

چرا زنان شش سال زودتر از مردان مجبور به انجام نماز و روزه و سایر تکالیف شده اند؟ آیا این ظلم در حق زنان

طلاکاری حرم فلسفه احکام

مگر در اسلام گفته نشده که تزیین مساجد با طلا حرام است. پس چرا گنبد ائمه معصومین(امام رضا علیه السلام

سجده در نماز

فلسفه سجده نماز چیست؟

اهمیت وضو-فواید وضو

اهمیت و فواید وضو را بیان کنید؟

اهمیت نماز

نماز چه اهمیتی دارد که این قدر به محافظت از آن سفارش شده است؟

حجاب و مشکل مردان

گفته مى شود که حجاب براى آن است که مردان مرتکب گناه نشوند. حال سؤال این است که چرا خداوند مردان را این

دیه قطع انگشت زن-قیاس در دیه

با توجه به اینکه بین زن و مرد در دیه انگشتان تا ۳ انگشت تفاوتى بین زن و مرد نیست، چرا در ۴ انگشت تفاوت

خوانندگی زن-آوازخوانی

صداى خوب زن یک نعمت است، چرا در اسلام براى آن محدودیت قرار داده شده است؟