موضوعات

آمار سایت

مقالات: ۸۰,۷۱۷ نظرات: ۴۳,۷۳۳
موضوعات: ۳۵,۴۰۹ پرونده: ۲۵

آخرین مطالب شهربانو

مادر امام سجاد(ع) کیست؟

مادر امام سجاد شهربانو دختر پادشاه ساسانی ایرانی بوده است؟

شهربانو

آیا شهربانو زن امام حسین (ع) بوده، قبر او کجاست؟

شهربانو دختر یزدگرد-ازدواج امام حسین(ع)-همسر امام حسین(ع)

اینکه می گویند همسر امام حسین(ع) دختر یزدگرد سوم بوده صحت دارد و امام حسین (ع) وشهربانو چند سال داشتند

شهربانو همسر امام حسین (ع)

چرا پیامبر (ص) و حضرت فاطمه(س) از شهربانو( زن ایرانی) برای امام حسین(ع) خواستگاری کرد؟ شهربانو چه خصلتی

بی بی شهربانو

آیا بی بی شهربانو که در ری دفن است همان شهربانو مادر امام سجاد (ع) است؟

مباحث پیرامون بی بی شهربانو

در زمینه بی بی شهربانو روایات بسیاری وجود دارد، درستش چی هست؟

ازدواج امام حسین (ع) با جناب شهربانو

آیا امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در جنگ علیه ایرانیان شرکت داشتند و امام حسین (ع) با زیباترین دختر یزدگرد

ازدواج امام حسین(ع) با شهر بانو

لطفا در مورد چگونگی اشنایی و ازدواج امام حسین با شهدخت ایرانی توضیح دهید؟

شهربانو

اینکه می گویند همسر امام حسین(ع) دختر یزدگرد سوم بوده صحت دارد؟

بی بی شهربانو

در زمینه بی بی شهربانو روایات بسیاری وجود دارد، درستش چی هست؟

همسر امام حسین (ع)

گفته می‌شود که امام حسین (ع) با دختر یزدگرد ازدواج کرده بود و امام سجاد(ع) فرزند همین زن بوده است. آیا

تاریخ زندگی امام حسن و امام حسین

آیا موضوع ازدواج امام حسین(ع) با شهربانو دختر یزدجرد سوم و تولد امام سجاد(ع) از او صحت دارد؟

شهربانو

سرنوشت شهربانو مادر امام سجاد (ع) در نهایت چه شد؟

همسر امام حسین(ع) -شهربانو دختر یزدگرد

نحوه ازدواج امام حسین(ع) با دختر شاه ایران به چه صورت بود و جریان انتخاب امام حسین(ع) توسط خود دختر شاه

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه شهربانو

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان