آخرین مطالب دشمنان امام علی(ع)

اولین مخالف غدیر - ماجرای نعمان ابن حارث

چرا داستان نعمان حارث فهری یکی از ادله‌ی ولایت حضرت علی است؟

نسیم شمال

به این شبهه پاسخ دهید اینو خیلی پخش کردن ادعا: هر که با ال علی در افتاد، ور افتاد! حتما این ادعای

خفه کردن هفتاد نفر

خفه کردن ۷۰ انسان توسط امام علىعده ای از محدثین و مورخین از امام صادق و نیز از باقر نقل کرده اند: پس

منظور از دشمن ۹گانه در عبارت و بغضْت التسْعه الْمبْغضه اباالْحسنْ

منظور از نه نفر دشمن حضرت علی(ع) چه کسانی هستند؟

ناکثین ،قاسطین و مارقین

امام علی (ع) با سه گروه ناکثین ، قاسطین و مارقین جنگیدند ویژگی های این سه گروه چیست ؟ تاکتیک و شیوه

قاسطین و ناکثین و مارقین

قاسطین و ناکثین و مارقین چه کسانی بودند؟

علی و جنگ تن به تن

همانگونه که عمر بن عبدود؛ "همه کفر" بود. ابوجهل و ابوسفیان نیز "همه کفر" بودند. چرا حضرت علی (ع)

ابن مجلم و شهادت حضرت علی(ع)

چطور می‌شود کسی بزعم خود تمام عمر خود را در راه اسلام هزینه کند اما چنان از ولایت فاصله بگیرد که درنهایت

سرگذشت ابن ملجم مرادی

سرگذشت ابن ملجم مرادی را توضیح دهید؟

علی (ع) و زبیر

می گویند کسی که زبیر را کشت در جهنم است؟چرا؟آیا او می دانست که زبیر از جنگ کنار کشیده؟او بسیار ناراحت

شخصیت‌های منفی

درمورد شخصیت عمروعاص وموقعیت سیاسی اجتماعی او واینکه چه کسی وچه کاره بوده مسلمان بوده یاغیرمسلمان توضیحاتی

سرگذشت ابن ملجم مرادی

ابـن ملجـم که بـود و با چـه انگیزه ی به شهـادت امیرمؤمنان(علیه السلام) اقدام کرد؟ یا افراد دیگری نیز

لخت شدن عمر بن عاص

عمرو عاص درکدام جنگ کشف عورت کرد؟

سرگذشت ابن ملجم مرادی

ابـن ملجـم که بـود و با چـه انگیزه ی به شهـادت امیرمؤمنان (علیه السلام) اقدام کرد؟ یا افراد دیگری نیز

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه دشمنان امام علی(ع)

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان