نسخه آزمایشی

آخرین مطالب کلیات صفات الهی

خدای متعال دارنده برترین صفات

چرا همه صفات خوب را برای خدا میدونیم؟

اقسام صفات

صفات خداوند به چند دسته تقسیم میشود؟

تعریف اوصاف و صفات الهی

کدام صفات مخصوص خداوند است؟درجات صفات خداوندچیست؟

شفاعت در قرآن‏

آیا در قرآن آیه هست که صریح عنوان کند خداوند شفیع بندگانش در روز قیامت است؟

صفات برتر

چرا برای خدا صفات برتر به کار می بریم؟ با وجود اینکه خدا واحد است مثلا می گوییم احسن یا ارحم و ... اگر

اداره جهان

خدا چگونه جهان را اداره می کند؟

رزق و روزی-رزق الهی-تفاوت در رزق-تفاوت روزی‏ها

اینکه می گویند خدا رزق هر کس را می دهد یا اینکه می گویند ازدواج کنید، نترسید تا خدا رزقتان را بدهد و

خشنودی خدا-غضب خدا-رضایت خداوند

در رابطه با حدیث پیامبر( هر که فاطمه را خشنود کند، مرا خشنود کرده و هر که مرا خشنود کند، خدا را خشنود

اراده تکوینی

آیا انسان می تواند در حوزه اراده تکوینی خداوند (وارد) بشود؟

افکار کفرآلود-جسمانیت خدا-کنترل افکار

من همیشه هنگام یاد خدا، گاهی او را جسم می پندارم، چگونه آن را از خود دور کنم؟

معنای جبار

معنای جبار در مورد خداوند مگر به معنی جبران کننده نیست. خدایی که همه امورش روی حکمت یا مصلحت است چه چیزی

ابدیت خداوند-ازلیت خدا

معنای ابدی و ازلی بودن خداوند را توضیح دهید.

شکر نعمت-شکر خدا-فلسفه شکرگزاری

خدا وقتی بنده ای را خلق می کند، نیازهای واجب او را طبق قاعده عقلی که اثبات می کند باید نیازهایش را برطرف

تقسیم روزی-رزق و روزی-رزق در آیات-رزق اولاد

آیا زن و شوهری که می خواهند بچه دار شوند، مطمئن باشند که خدا روزی زندگی خوب بچه شان را تضمین کرده یا

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب کلیات صفات الهی

اختلاف شیعه و سنی-عدالت الهی-عدالت خداوند

یکی از اختلافات شیعه و سنی عدالت خداوند است، لطفا به صورت مختصر توضیح دهید.

واجب الوجود

ارتباط واجب الوجود با موجودات چگونه است در صورتی که وجودی به غیر او نیست؟

قدرت بر محال محال ذاتی

شما می گویید خدا نباید نقصی داشته باشد و صفات نیکویش را در حد کمال دارد. اگر خدا قادر است، می تواند خود

شکر نعمت-شکر خدا-فلسفه شکرگزاری

خدا وقتی بنده ای را خلق می کند، نیازهای واجب او را طبق قاعده عقلی که اثبات می کند باید نیازهایش را برطرف

صفات برتر

چرا برای خدا صفات برتر به کار می بریم؟ با وجود اینکه خدا واحد است مثلا می گوییم احسن یا ارحم و ... اگر

-توحید صفاتی-

فرض می کنیم خدا وجود دارد حال چرا باید دارای تمامی کمالات به صورت بی نهایت و عاری از تمام بدی ها باشد

نقص خداوند کمال خداوند

وقتی بحث صفات خدا میشه، میگید که خدا نباید هیچ نقصی داشته باشه لذا یک سری صفات خوب هست که باید در حد

شرک و توحید

@ - مرز بین شرک و توحید چیست؟

اقسام صفات

صفات خداوند به چند دسته تقسیم میشود؟

افکار کفرآلود-افکار منفی-افکار شرک‌آلود

فردی در فکر خود( نعوذ بالله) برای خدا شریکی قائل شود، امکان بخشش برای او هست یا نه؟ خودش در سوال شرک

ذات خدا-صفات خداوند-وجود خداوند

مقصود از وجود، ذات، صفات و اسماء خدا چیست؟ لطفا توضیحی ارائه فرمایید.

تعریف اوصاف و صفات الهی

کدام صفات مخصوص خداوند است؟درجات صفات خداوندچیست؟

سایت های موضوعی
محصولات
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان