آخرین مطالب صفات فعلیه خدا

حق الناس و جبران آن

سلاماگر کسی نداند حق الناس بر گردنش است و حلالیت نطلبد تکلیفش در قیامت چیست؟

خدا و مشیت

در بسیاری از جوابهای مربوط به شبهه عذاب در اخرت که از جمله در پاسخهای شما نیز وجود دارد بحث عینیت عذاب

خدا و اختیار یا توصیف مختار بودن

دراختیار،چند مورد برای انتخاب ، شک وتردیدداشتن ، چند تا بودن وعدم اگاهی مطلق از اینده مطرحه اما خداوند

اراده الهی و دعای انسان

عمه ام حسرت بچه دار شدن رو میکشه ، موندم تو کار خدا به یکی ۴ تا ۴ تا میده به یکی هم هیچی نمیده واقعاااا

سرنوشت و اختیار انسان در نگاه دینی

سلام.ازنظرقرآن سرنوشت انسانها بدست خودشان است یابستگی به تقدیرخداونددارد؟

خالق بودن و خلقت

اینکه خدا همیشه مخلوق داشته و هرگز بدون مخلوق نبوده چون نقص لازم میاید اولا ایات و روایات نافی ان را

زیبایی حسّی و عقلی و قلبی

با سلام استاد ابراهیمی دینانی میگویند زیبایی ظاهری، با محدودیت مواجهه است و درک آن از سطح حسی فراتر نمی

حق خدا و مردم

سلام اینکه میگن خدا حق خودشو میبخشه ولی حق الناس رو نه یعنی ما هر غلطی. دلمون میخاد و هر گناهی بکنیم

یاری خدا

به خدا بی اعتماد شدم نه اینکه بخوام بگم از خدا خوشم نمیاد ولی ا چرا خدا بندگانش رو در سخت ترین شرایط

خدا و قدرت انسان

میشه یه روزی انسان به خدا تسلط پیدا کنه ؟

خدا قبل از آفرینش

خدا قبل از آفرینش مشغول چه کاری بوده است؟ خدا چگونه به وجود آمده ؟

معنای ثار الله

لطفا معنای ثاراله را توضیح دهید.

خود را درمحضرخدا دیدن

آیا احساس حضور خداوند رو در خود تقویت کردن شرایط میخواهد؟ یعنی بهش توجه کنیم و حواسمون باشه که در محضرش

یاری خدا برای خودسازی

چرا در راه خودسازی و تقوا هر چقدر علم و عمل دقیق داشته باشیم باز نیازمند فضل و رحمت خدا هستیم؟ البته

مقالات بیشتر