موضوعات

آمار سایت

مقالات: ۷۸,۸۸۱ نظرات: ۳۴,۷۹۱
موضوعات: ۱۶,۰۳۵ پرونده: ۲۴

آخرین مطالب قبولی اعمال

شرایط قبولی اعمال

سلام مقلد حضرت آقا.شخصی که توجیه میکند که خدا خیلی بخشنده وبزرگ است ونماز را میبخشد آیا درقیامت بقیه

قبولی اعمال

سلام:از کجا بفهمیم روزه امون موقع افطار قبول واقع شده است؟

قبولی اعمال

سلام. وقتی میگن; اگه نماز آدم قبول بشه; بقیه اعمال آدم هم قبول میشه و اگه نماز آدم رد بشه; بقیه اعمال

شرایط قبولی اعمال

راه رسیدن به بهشت کدام است؟ چه اعمالی مارا به بهشت می برد؟ شرط قبولی انها چیست؟

حسن فعلی و فاعلی

منظور از «حسن و قبح فعلی» و «حسن و قبح فاعلی» چیست؟

قبولی اعمال به قبولی نماز

درسته که اگه نمازمون قبول نشه سایر اعمال(واجب و مستحب)ما قبول نمیشه؟و چطور بکنم که نمازمون قبول شه؟ و

قبولی نماز-شرط قبولی اعمال-

با توجه به روایاتی که قبولی اعمال را منوط به قبولی نماز بیان میکنند،انجام خیرات و دیگر اعمال مستحب از

قبولی اعمال

یه سوال داشتم اینکه میگن اگه نماز قبول نشه تمامه اعمال قبول نمیشه, یعنی خدا هیچکدوم از کارهای خوبو نگاه

قبولی نماز-قبولی اعمال-

میگویند بدون نماز هیچ یک ازاعمال نیک انسان قبول نمی شودآیااین بدین معنی است که کسی که درنماز خواندن سستی

نماز

کسى که نماز نمی خواند آیا دیگر اعمالش قبول می شود؟

قبولی اعمال

کسی که نماز نمی خونه چطور انقاق و بقیه اعمال خوبش قبول میشه در حالی که درقیامت قبولی اعمال بستگی به قبولی

شرایط قبولی اعمال

شرایط قبولی اعمال و عبادات چیست؟

حسن فعلی - حسن فاعلی - محرک و انگیزه عمل - ویژگی‌های مخلص و عمل مخلصانه

سلاماز نظر جهان بینى اسلام، مطالعه نفس عمل به تنهائى کافى نیست، بلکه عمل، به ضمیمه محرّک و انگیزه آن

نگاه به فیلم مبتذل -آثار نگاه حرام-کنترل نگاه

شخصی از دوستان هست که به تمام مسائل دینی مقید است و حتی نگاه به نامحرم هم نمی کند خمس و زکات و خلاصه

مقالات بیشتر