موضوعات

آمار سایت

مقالات: ۸۱,۸۹۰ نظرات: ۵۰,۳۰۲
موضوعات: ۳۶,۳۳۰ پرونده: ۳۲

آخرین مطالب هدف و فلسفه آفرینش انسان

نفی پوچ‌گرایی

چه دلیلی بر ترک گناه و لذت و نفی پوچ‌گرایی و نهیلیسم داریم؟

هدف آفرینش انسان (نوجوان)

سلام وقت بخیرمن نوجوانی ۱۳ ساله هستم.برایم سوال پیش آمده است که: چرا خداوند با این که به عبادت جن و انس

هدف آفرینش انسان

سلام من یک نوجوون ۱۳ سالم.خیلی برام پیش می اومد چرا خدا ما رو افریدومن فکر می کردم خدا ما رو خلق کرد

هدف خلقت

خدا قبل از ما انسان ها، موجودات و کهکشان ها رو خلق کرده و این برای خالقیت خداوند به نظرم کافی بود

خدا ، خالقیت و خلق

یعنی چون خدا خالق است و خالق بودن ذات خداست پس باید همیشه خلق کند و به همین خاطر انسان ها را خلق کرده

هدف خلقت

گفته شده خداوند انسان را آفریده تا او را بپرستند.با وجود فرشتگان که تمام وقت خدا را عبادت میکردند دیگر

چرایی خلقت

متولد بشیم، شانس بیاریم کر و کور و لال و فلج نباشیم یا دچار بیماری های خاص نشیم، یتیم نشیم … چقدر رنج

جبر در خلقت

چرا جبرا ما را خلق کرده؟ ما که نقشی در به دنیا امدن خودمان نداشتیم حالا هم که آمدیم کلی تهدید و ارعاب

چرایى آفرینش

براى روشن شدن این مسئله، باید به مطالب زیر توجه کرد:یکم. هدف انسان در کارهایش، رسیدن به کمال یا رفع نقص

مجرم بالفطره گناه شناسی

آیا مجرمین بالفطره وجود دارند؟

هدف خداوند از خلقت انسان

آدمى چیست، کجاست، از کجا و چگونه و براى چه آمده است؟

چیستی و هدف دانستن هدف آفرینش

. چرا انسان از راز خلقت و هدف زندگى مى پرسد؟ دانستن این مسئله چه گرهى از کار آدمى مى گشاید؟

فلسفه آفرینش

پاسخ اجمالی: علت غایی و هدف نهایی خلقت کائنات و پیدایش موجودات، انسان است؛ چرا که همه چیز برای او آفریده

خدا چرا آفرید؟ هدف خدا از خلقت انسان و جهان چه بود؟

پاسخ: وقتی گفته می شود: چرا خداوند عالم یا انسان را آفرید؟ یا هدف خدا از آفرینش عالم یا انسان چیست؟ دو

مقالات بیشتر