آخرین مطالب تاریخ انبیاء (ع)

یونان قدیمی تر است یا تاریخ حضرت ابراهیم؟

داستانی در اساطیر یونان است که بسیار شبیه ماجرای حضرت ابراهیم و ذبح اسماعیل است. طوری وانمود میشود که

معرفی کتاب برای تاریخ انبیا

در کدام کتب تاریخی معتبر از پیامبران نام برده شده است؟؟

بعثت پیامبر(ص)

جواب بسیار ساده بود ! درست مانند سیب زمینی ک حاصل تلاش نسلهای متمادی در روسیه بوده کسوت پیامبری هم در

بعثت انبیا در خاور میانه

۲) چرا انبیا الهی در خاورمیانه مبعوث به پیامبری شدند؟

۱۲۴۰۰۰ پیامبر

در مورد وجود شریف ۱۲۴۰۰۰ پیامبر چه مستنداتی میتوان ارائه داد ؟

خالد بن سنان

بنام خدا جواب دهی ضعیف وبدرستی جواب نمیدهد حاشیه میرود چیزی دستگیر خواننده نمیشه متاسفانه

تعداد پیامبران

به‌نظر‌من‌تعداد‌کل‌انبیا‌۱۲۴نفر‌بیش‌نیستند‌هر‌چی‌که‌فکر‌کنی‌به‌هزار‌زیاده

تعداد پیامبران

از کجا می دانیم۱۲۴۰۰۰ پیغمبر داریم وقتی که حتی از نام خیلی از ایشان خبر نداریم؟

پیامبران زنده-

غیراز حضرت الیاس ادریس عیسی خضر یونس پیامبر زنده دیگر هست

ملیت پیامبران

میخواهم بدانم از ۱۲۴ پیامبر چند نفرشان غیر عرب بودن؟

معجزات و ثبت در تاریخ

چرا از وقتی تاریخ بنا شد دیگر هیچ معجزه ای رخ نداد؟

قبر حضرات موسی و یوسف(ع)

قبر حضرت یوسف و موسی کجاست؟

ظهور پیامبران در بین النهرین

چرا اکثر پیامبران در منطقه بین النهرین ظهور کردند در صورتی که تمدن چین وجود داشته؟

ظهور پیامبران در بین النهرین

چرا اکثر پیامبران در منطقه بین النهرین ظهور کردند در صورتی که تمدن چین وجود داشته؟

مقالات بیشتر