آخرین مطالب تاریخ فرهنگ و تمدن

مهلب

آیا مهلب در جنگ با مصعب و عبدالملک(نبرد مسکن یا دیرالجثالیق) حضور داشت؟

عوامل نفاق

نحوه شکل گیری منافقان در تاریخ اسلام چگونه بوده است؟

حمله به ایران

کشور ما ایران با هیچ کشور دیگری سر جنگ ندارد و اعلام کرده که فقط از خود دفاع میکند این کار طبق دستور

شورش مردم اصطخر در زمان علی ع

ببخشید ایا اهالی ایران نظیر مردم استخر و ری در ایران در زمان خلافت مولا علی علیه السلام شورشی داشته

متون تاریخی

سلام. ایا تاریخ اسلام که مسلمانان نوشته اند مستند است؟ چون همه را خودشان نوشته اند. منظورم کل تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

اگر می شود خلاصه ای کوتاه و بی طرفانه از تاریخ صدر اسلام را ارایه دهید....

خسرو پرویز

شما حتی از اطلاعاتی که در کتب درسی مقاطع پایین آمده آگاه نیستید و میگویید در زمان یزدگرد پیامبر نامه

امام علی و جنگ نهاوند

امام در جنگ نهاوند حضور داشته اند ؟

حمله به ایران

چراعرب ها به ایران حمله کردند همه اماکنه تاریخی کشورم را از بین بردند من یک ایرانیم؟

خسرو پرویز مانع نشر اسلام در ایران

اولا : پیامبر اسلام نامه به خسرو پرویز نوشت نه به یزد گرد سوم دوما: عمر ابن خطاب منافق (منافق بودن

تحلیل حمله تازه مسلمانان به ایران

اولا: اعرابی که به ایران حمله کردند مسلمان نبودندیک مشت حیوان وحشی به ظاهر مسلمان منافق بودنددوما: اگر

قدرت ایران

به دکتر زرین کوب بفرمایید لطفا اگراز تاریخ سر در نمیاورید اظهار نظر نکنیدزمان حمله اعراب به ایران ایرانیان

سلمان

ایا این متن صحیح است؟ سلمان در بسیاری از جنگ های اعراب علیه ایران شرکت داشته و وقتی سپاه ایران از فیل

انصاف در تحقیق

ببخشید پس شما وجود سلمان رو به عنوان یکی از فرماندهان اعراب در جنگ با مردم خودش حاضر بوده تایید میکنید

مقالات بیشتر