آخرین مطالب احکام نماز

شرائط نافله در حال حرکت

سلام.کیفیت خواندن نماز های مستحب در حال راه رفتن چگونه است؟۱.ایا مراعات قبله لازم است؟ ۲.می توان برای

وقت قضا شدن نماز مغرب و عشا

سلام خداقوت اگر نماز مغرب و عشا تا وقت نیمه شب شرعی خوانده نشود باید بعد از نیمه شب قضا خوانده شوند

محل سجده درپیشانی

باسلام.ایا برای سجده حتما باید وسط پیشانی را روی مهر قرار داد ؟یا از کناره های پیشانی هم میشود استفاده

قبله اشتباهی

سلام علیکم،اگرشخصی چندسال درمنزل خودنمازش رابه هوای اینکه قبله به صورت راست ومستقیم درمنزل است نمازش

جماعت خواندن نماز استیجاری

سلام علیکم ایانمازاستیجاری میت رامیتوان بصورت جماعت مثلا۲۰۰نفربرایش بخوانندو۲۰۰روزحساب شود

عدم رعایت جهر واخفات در نماز

سلام در اوایل شنیدم که رعایت جهرو اخفات در نمازواجب است بنده به صحبت این شخص اهمیت ندادم زیرا یک جوان

کیفیت خواندن نماز روی صندلی

کیفیت نماز روی میز و صندلی را توضیح دهید.

جهر و اخفات در استعاذه

سلام برشما اقایان بزرگواران بفرمایید آیا جمله استعاذه درقرایت نماز نیز مشمول حکم جهر و اخفات است یانه

نماز قضا

سلام‌. فردی که چند ماه در بیمارستان بستری و هوشیار نباشد، آیا قضای نمازها بعد از فوت او بر بازماندگان

مبطلات نماز

خواستم بپرسم که اگر با کسی قهر باشی نمازت درست یا باطل؟

شرائط امام جماعت

یعنی اگر طرف مثلا یکی از خصوصیاتش این باشه که یه خورده زود عصبی میشه در این صورت میتونم به ایشون اقتدا

نماز جماعت

پدر و مادر با فرزند پسر ۱۶ ساله و پسر ۱۲ ساله و دختر ۹ ساله در نماز جماعت باید کجا بایستیم؟

نماز باچادر مشکی

سلام آیا پوشیدن چادر مشکی برای زنان در نماز کراهت دارد

برگرداندن انگشتر درقنوت نماز

آیا برگرداندن انگشتر در قنوت نماز چه صورت دارد؟

مقالات بیشتر