نسخه آزمایشی

آخرین مطالب احکام نماز

رعایت ترتیب در نماز قضا

نماز قضا را هم باید اول ظهر بعد عصر بخوانیم یا می توان همه نماز قضای ظهر را خواند بعد عصر را خواند؟

مهر در نماز

فلسفه مهر نماز چیه؟ و از کدوم زمان دقیقا شکل گرفته؟

سلام واجب درنماز

سلام در نماز گفتن هر سه سلام واجب هست یا نه ؟؟؟؟

وقت قضای نمازصبح

باسلام . آیا میتوان قضای نماز صبح را عمدا بعد از نماز مغرب خواند یا باید فضیلت نماز هارا رعایت کرد

قضای نماز آیات حائض

سلام مقلدرهبرم،ایاقضای نمازایات برگردنمان است درزمانی که زلزله بیادوماعادت باشیم،بعدابایدبجابیاریم یانه

نماز قضا دروقت نوافل

سلام ...میشه بجای نماز شب تو همون زمان نماز قضاهایی که به گردن دارم رو بخونم؟؟آیا ثواب نماز شب رو داره

رعایت مستحبات درنماز استیجاری

سلام علیکم با توجه به اینکه فرموده اند در نماز استیجاری اگر بدون طرح هیچگونه شرطی اجیر شود باید نماز

رعایت حجاب در نافله در حال کار

آیا می شود نماز نافله را خانومی در حال انجام کار خانه بدون حجاب بخواند؟ آیا شرایط خاصی نافله خواندن

محدوده آیه الکرسی

سلام محدوده آیت الکرسی که درنمازوحشت بایدخوانده شودتاکجاست؟

اقتدا به جماعت به تصور امام جماعت قبل

سلام، شخصی وارد نماز جماعت میشود و به امام جماعت هر روز اقتدا میکند ولی در اثنای نماز متوجه میشود که

ذکر باتسبیح چوبی

سلام علیکم،ببخشیدآیااستفاده ازتسبیح چوبى طبق روایات اشکالى داردوباعث فقرمیشود؟تسبیح معمولى(پلاستیکى)چطور

شرط امام جماعت عدالت یا عدم فسق

سلام . می توانیم بگوییم شرط امام جماعت عدم فسق است ؟ و احراز عدالت شرط نیست ؟آیا مراجع درین خصوص اختلاف

صحیح نبودن قرائت امام جماعت

سلام آیا اقتدا کردن به کسی که بعضاً بعضی از اِعراب اذکار نماز را اشتباه میخواند صحیح است یا خیر؟

امام جماعت و فراموشی وضو

با سلام امام جماعت یادش رفته که وضو بگیرد حکم نمازمامومین دروسط نماز رو مطرح بفرمایید.

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب احکام نماز

نمازبرمیت بدون رعایت شرائط

اگر بعداز نماز میت متوجه بشی که سر میت سمت چپت بوده و پاهاش سمت راستت بوده یعنی برعکس آنچه در رساله است

متوجه نمودن امام جماعت به اشتباه

اگر در نماز مغرب امام جماعت حمد و سوره را آرام می خواند چگونه او را متوجه کنیم؟

ذکر سجده‏های واجب قرآن

چه ذکری در حال خواندن قرآن و سجده واجب باید بگوییم؟

اقتدا نماز احتیاطی

آیا نماز احتیاط یا ما فی الذمه را می توان به جماعت خواند؟

رعایت حجاب در نافله در حال کار

آیا می شود نماز نافله را خانومی در حال انجام کار خانه بدون حجاب بخواند؟ آیا شرایط خاصی نافله خواندن

تخلف از قانون

سلام.اگرمدیرحوزه ازآوردن گوشی به مدرسه منع کند وحال آنکه یکی ازطلاب که امام جماعت هم هستش برخلاف قوانین

تعیین امام جماعت توسط امام راتب

امام جماعت راتب مسجد ما فقط برای نمازجماعت مغرب وعشاء می آید. درحالیکه یک روحانی دیکر برای نمازجماعت

اقتدا درتشهد اخر نماز

وقتی امام جماعت در تشهد آخر نماز است، چطور باید اقتدا کنیم؟ نیت چی باید باشه؟ اگر امام در سجده آخر باشه

مهر در نماز

فلسفه مهر نماز چیه؟ و از کدوم زمان دقیقا شکل گرفته؟

عدم متابعت در نماز جماعت

سلام،درنمازجماعت اگرسهوازودترازامام سرازرکوع بلندکردیم ایااگرعمدادوباره رکوع نرفتیم نمازمان باطل میشود

وقت قضای نمازصبح

باسلام . آیا میتوان قضای نماز صبح را عمدا بعد از نماز مغرب خواند یا باید فضیلت نماز هارا رعایت کرد

منتظر نگهداشتن مامومین

با سلام اگر امام جماعت نماز گزاران را منتظر نگه دارد تا تعدادی دیگر به جماعت اضافه شود چه حکمی دارد

سایت های موضوعی
محصولات
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان