آخرین مطالب احکام نماز

ختم قرآن درزمان عادت زنانه

سلام با وجود داشتن عذر شرعی ایا قران برای میتی ک پول گرفتیم میشه خوند؟

نماز باچادر مشکی

سلام با چادر مشکی نماز خواندن اشکالی داره؟

جماعت بدون وضو با غسل غیر جنایت

سلام اگرامام جماعتی بخواهدنمازش راباغیرغسل جنابت ازاغسال واجب ومستحب ثابته بخواند واجتهادایاتقلیداچنین

همراه داشتن اجزاء حرام گوشت

اگر به همراه نماز گزار کیف چرمی(جیبی) ساخته شده از چرم حیوان حرام گوشت باشد نماز وی چه حکمی دارد؟(مثلا

اقتداء نماز احتیاطی

سلام علیکم :اگرامام جماعت نماز ظهر یاعصر یقینی بخواند مامیتوانیم نماز احتیاطی ظهر یاعصر مان رابه ایشان

وقت نماز مغرب

سلام مگر وقت نماز مغرب با غروب آفتاب آغاز نمیشود،پس چرا معمولا مردم منتظر اذان مغرب میشوند که با غروب

شکستن نماز های مستحبی

سلامآیاشکستن نمازهای مستحبی ولوبدون عذروضرورت جایزاست؟ ذکرمستندتشکر

تفاوت نماز اول وقت با وقت فضیلت

سلام و عرض ادب ایا تفاوت هست بین کلمه نماز اول با وقت فضیلت و وقتی تو روایات از فضایل نماز اول وقت

ریا مبطل نماز

سلام علیکم اگر در نماز حالتی را سهوا برای غیر خدا انجام دهی (یعنی مثلا به طور سهوی برای اینکه کسی دارد

نشسته خواندن نماز قضا

سلامنمازهای قضا رو میشه نشسته خوند؟

غلط خواندن ذکرهای مستحبی درنماز

سلام علیکم حاج اقا ایا غلط خواندن الفاظ مستحبی در نماز مثلا قنوت موجب بطلان نماز میشود؟

نماز کامل حضور قلب و تعقیبات نماز

P۳Aسلام علیکم.نماز های یومیه از واجبات است و در این حرفی نیست. اما سوال بنده این است که چطور به نماز

تغییر نیت نماز

سلام علیکم عدول از نماز قضا به نماز قضا نمیدانستی باطل است یا نه ایا نماز هایی که اینگونه خوانده شد

آداب نماز جمعه

سلام ایا خطبه های نماز جمعه جز نماز جمعه هست یانه؟ اگر کسی خطبه های نماز جمعه را گوش نداد ویا مشغول نماز

مقالات بیشتر