آخرین مطالب فرقه ها و شخصیت های مسیحیت

فرقه های مسیحیت

مذاهب و فرقه هاى مسیحیت را نام ببرید.

حواریون

حواریون به چه‌ معناست و چرا به شاگردان عیسی(ع) اطلاق میشد؟

حواریون

چرا به انصار حضرت عیسی علیه السلام «حواریون» میگفتند؟ حواری یعنی چه؟

حواریون در منابع اسلامی

آیا در منابع اسلامی هم مانند مسیحیان یکی از حواریون مسیح را خائن میدانند یا همگی وفادار بودند؟

پولس مسیحی

در آئین مسیحیت شخصی به اسم « poles» کیست؟

پروتستان‌

پروتستان یعنی چه؟

ارتدوکس‌

ارتدوکس یعنی چه؟

کاتولیک‌

کاتولیک یعنی چه؟

حضرت عیسی(ع) و حضرت یحیی(ع)

آیا حضرت عیسی (ع) با حضرت یحیی (ع) با هم نسبت داشته اند؟

آراء پولس

آراء و اندیشه های پولس چیست؟

قدیس

چگونه کسی دریک آیین و مذهب قدیس خوانده میشود؟

سکولاریسم و کاتولیک در مسیحیت

سکولاریسم، کاتولیک به چه معنی است؟ و چه موقع به وجود آمده است؟ کتاب الهیات از آقای دامغانی

معنای یوحنا

یوحنا یعنى چه؟

حضرت مریم در مسیحیت

جایگاه و اوصاف حضرت مریم و مسیح و آسیه را توضیح دهید.

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه فرقه ها و شخصیت های مسیحیت

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان