آخرین مطالب خونخواهان امام حسین(ع)

مختار

مختار بعدازشهادت امام.کجارفت.وبرگشت ؟ک انهاراکشت؟

شیخین

به نام خدا.با سلام.منظور از شیخین که در فیلم مختارنامه،میثم تمار در جواب ابن زیاد ،لعنت الله علیه، اشاره

قیام عبدالله بن عفیف- قیام های بعد از حادثه کربلا

قیام عبدالله بن عقیف ازدی چگونه قیامی بود؟

مختار وعنوان مهدویت

پاسخ: از آنجا که مختار ضربات زیادی بر پیکر امویان و عبدالله بن زبیر زده و همچنین در برابر اشراف کوفه

قیامهای خونخواهی امام حسین (ع)

چه قیام هایی برای خون خواهی امام حسین(ع) صورت گرفت؟

قیام مردم سیستان

پاسخ: قیام مردم سیستاننخستین قیامی که پس از حادثة عاشورا، برای خون‌خواهی امام حسین† به وقوع پیوست، قیام

یالثارات الحسین

شعار« یالثارات حسین» یعنی چه؟

زیدیان

زیدیه به چه کسانی گفته می شود؟

شهدای فخ-معنای فخ

فخ یعنی چه؟ که گویند شهدای فخ؟

چگونگی قصاص عبیدالله بن زیاد

چگونگی قصاص عبیدالله بن زیاد را شرح دهید؟

قیام توابین-قیام های بعد عاشورا

پس از شهادت امام حسین(ع) چه گروهی و با چه شعاری جهت انتقام جویی از کفار قیام کردند؟

قیام توابین-واقعه کربلا-انتقام جویی از یزیدیان

چه قیام هایی بعد از نهضت عاشورا در حمایت از امام حسین (ع ) انجام گرفت ؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه خونخواهان امام حسین(ع)

محصولات
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان