آمار سایت

امروز: ۱۴,۸۷۱ دیروز: ۵۸,۵۷۱
هفته: ۳۷۴,۲۵۶ ماه: ۱,۵۱۸,۱۳۷
بازدید کل:   ۹,۲۴۲,۰۰۳
مقالات: ۸۳,۳۷۹ نظرات: ۲۸,۶۴۷
موضوعات: ۱۵,۳۶۰ پرونده: ۲۴

آخرین مطالب احکام تیمم

تیمم بدل از غسل

سلام اگر برای نمازصبح بخاطر نبود آب باتیمم بدل ازغسل نمازخواندماگر اب برای ظهر هم نبودباید علاوه برتیمم

تیمم به خاک خیس

سلام ایا برای تیمم باید خاک خشک باشه یا اگر خیس باشد چه مشکلی دارد

تیمم بدل از غسل

سلام آیا بعد از تیمم بدل از غسل نیاز ى به وضو هست؟

تیمم و قرآن

آیا کسی که وظیفه اش به جای غسل تیمم بوده، می تواند دست به قرآن بزند و یا به مسجد برود؟

تیمم و تکرار نماز

پس از بر طرف شدن عذر، آیا نمازهایی را که با تیمم خوانده ایم، باید دوباره قضا کنیم؟

تکرار تیمم

کسی که به جهت عذر به جای غسل، تیمم کند و کاری که وضو را باطل می کند برایش پیش بیاید؛ تکلیف او برای نمازهای

تیمم و نمازهای بعدی

آیا کسی که برای جنابت، تیمم بدل از غسل کرده است، می تواند نمازهای بعدی را نیز با آن تیمم بخواند؟

تیمم بر آجر

آیا تیمم بر آجر صحیح است؟

تیمم بر گچ دیوار

آیا تیمم بر گچ پخته (مثل گچ روی دیوار) صحیح است؟

تیمم بر چوب

آیا تیمم بر چوب و تخته صحیح است؟

تیمم بر سنگ مرمر

آیا تیمم بر سنگ مرمر صحیح است؟

تیمم با دست شکسته

کسی که وظیفه اش تیمم است، اگر به علت شکستگی یک دست نتواند آن را به پیشانی برساند، تکلیف او چیست؟

تیمم پیشانی

آیا در تیمم موقع مسح پیشانی، لازم است تمام کف دو دست با پیشانی تماس پیدا کنند یا اینکه اگر کل پیشانی

تیمم صورت

آیا در تیمم، روی خود بینی هم باید دست کشیده شود؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه احکام تیمم

محصولات
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان