آخرین مطالب احکام بانوان

ورود حائض به حرم امامان

باسلام رفتن زن حایض به داخل صحن امامان وهمچنین کنارضریح چه حکمی دارد

سقط جنین

از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم سقط جنین است و در هیچ‌ یک از مراحل بعدى جایز نیست و شرعاً حرام

کاشت ناخن مصنوعى

کاشت ناخن با فرض صدق زینت، باید از نامحرم پوشانده شود و در صورت کاشت ناخن، براى وضو و غسل باید مانع ـ

تعریف مهرالمثل

<BR> مهری که در هنگام عقد ازدواج برای زن معلوم نشده و پس از زفاف (نزدیکی)، مهریه زنان هم شأن او

ترشحات زنانه

<BR> T}همه مراجع: {Tترشّحات مزبور پاک است و غسل ندارد؛ مگر آنکه یقین کنند بول یا منی است. V}العروة

مقدار مهرالسنه

<BR> T}همه مراجع: {T«مهر السنه»، مقدار مهری است که نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) برای همسران

معنای استظهار

«استظهار» در باب حیض این است که؛ زن حائض وقتى از خون حیض پاک شده، ولى احتمال وجود خون در باطن را مى دهد

ایام عادت

زنى که یکى از عادت وقتیه و عددیه، عادت وقتیه و عادت عددیه را دارا باشد و در آن حالت به سر ببرد، گفته

معنای یائسه

«یائسه» از ماده «یأس» به معناى زن مأیوس و ناامید است و در اصطلاح به زنى گفته مى شود که سنش، به حدى رسیده

زن ناسیه

«ناسیه» از ماده «نسیان» به معناى زن فراموشکار است و در اصطلاح به زنى گفته مى شود که عادت خود را فراموش

حائض و استماع قرآن

T}همه مراجع: {Tآنچه که بر زن حائض حرام است، تنها خواندن سوره هاى سجده دار است؛ ولى گوش دادن به آن اشکال

سوره های سجده دار و حائض

T}همه مراجع: {Tآرى، گوش دادن به تلاوت سوره هاى سجده دار اشکال ندارد؛ ولى اگر به آیه سجده دار گوش دهد

حائض و سوره های سجده دار

T}آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: {Tعلاوه بر خواندن آیه سجده دار، خواندن بقیه آن سوره نیز حرام است

قرآن خواندن حائض

T}همه مراجع: {Tبراى زن حائض خواندن قرآن (به جز سوره هاى سجده دار) بهتر از ترک آن است؛ هر چند ثواب آن

مقالات بیشتر