آخرین مطالب قیام های اسلامی

مختار زمان قیام امام حسین(ع)

فعالیت مختار در زمان قیام امام حسین علیه السلام چه بود

عاقبت سائب بن مالک اشعری

عاقبت سائب بن مالک اشعری چه شد

سرانجام محمد ابن اشعث در قیام مختار

درسریال مختارنامه دیدیم که محمد بن اشعث توسط یک ایرانی کشته شده این واقعیت دارد

فرزند یا فرزندان مختار

سرنوشت پسر مختار چه شد

سرنوشت و عاقبت ابراهیم اشتر

سرنوشت ابراهیم اشتر بعد از شهادت مختار چه شد؟

دلیل شکست مختار در حرورا

علت شکست مختار در حرورا چه بود؟

مختار و قصاص کردن قاتلان امام حسین(ع) و اصحاب حضرت

سلام ایا مجازات هایی که مختار برای مجرمان کربلا در نظر گرفت منصفانه بود اصلا ایا ان شیاطین را ان گونه

قیام مختار-مختار و مثله کردن

سلام.عده ای میگویند مختار نباید قاتلین امام حسین و یاران مخلص ایشان را به سزای اعمالشان می رساند باید

سرنوشت ابراهیم‌بن مالک اشتر

اول اینکه حکایت بیعت ابراهیم با آل زبیر همان حکایت مختار بود که هردو برای ضربه زدن به آل امیه دست بیعت

فرزندان مالک

منظور از عبدالله اشتر همان شخصی است که همیشه و همه جا در کنار ابراهیم اشتر همراه و هم یار و یاور او بود

شخصیت ابراهیم بن مالک اشتر و دلیل جدایی‌اش از مختار

قضاوتتان عجولانه استعامل گسستگی رشته دوستی مختار و ابراهیم مهلب بود؟دوم اینکه ابراهیم مرد دوم قیام بود

خدمت ایرانیان بخصوص در امر نظامی به حاکمان اعراب اموی و عباسی

یعنی ایرانیان باوجود ظلم و ستم ها و نفرت های اعراب و آل امیه و آل زبیر بازهم در لشکرکشی ها بودند؟دوم

رابطه مصعب بن زبیر با ایرانیان بعد از قیام مختار

یعنی مصعب ایرانیان را به عنوان سرباز پذیرفت یا ابراهیم به خاطر صلاح و مصلحت و حفظ جانشان ایشان را مرخص

نکاتی پیرامون سریال مختارنامه و قیام مختار

با توجه به سریال مختارنامه و دقت بیشترزائده قبل از خروج از کوفه پسرعمویش مختار را خدای سیاست نامید و

مقالات بیشتر