آمار سایت

مقالات: ۷۸,۸۳۱ نظرات: ۳۲,۲۵۰
موضوعات: ۱۵,۶۰۶ پرونده: ۲۴

آخرین مطالب قیام مختار

مختار

باسلام وقتی مختار مرد ایا ابراهیم مالک اشتر با لشکرش به مصعب حمله کرد؟ لطفن جواب کامل دهید و ازطریق پیام

قیام مختار و رابطه اش با ابراهیم بن مالک اشتر

چرا مختار قیام کرد و چرا چرا پسر مالک اشتر به کمک او نیامد

قاتل مختار

چه کسی مختار را کشت؟

ابراهیم اشتر

شنیده بودیم که ابراهیم‌اشتر به تقاص از خون مختار بر زبیریان قیام میکند و انتقام مختار را میستاند.آیا

ابن شمیط

سلام.بن شمیت(اگر اشتباه نکنم) که در سپاه مختار اشتباه کرد؟چه کسی بود؟

شکست مختار

چرا علیرغم تدابیر مختار در جنگهایی که با مخالفینش داشت وبه پیروزی رسید مثل ابن زیاد در مقابل مصعب شکست

قیام مختار-ائمه(ع) و مختار- کنیه مختار

ابواسحاق ک کنیه مختاربود.ب چه معناست؟وامام سجاد.راجع ب مختار.چه احسنت ومرحبای گفت

عاقبت مختار- عاقبت ابراهیم مالک اشتر-

با سلام..۲سوال از محضرتان دارم.۱سرنوشت مختار سقفی چه شدو آیا مختار رستگار است یا خیر؟۲ آیا ابراهیم مالک

فلسفه قیان مختار

باسلام ایاقیام مختاردرست بوده ازامام سجاداجازه نگرفتن دوم اینکه ازروی کینه توزی بوده یه خانمی سخنرانی

کنیه مختار

صفت.ابو اسحاق نسبت ب مختار.چه وجه دارد؟

دعای ائمه برای مختار

این جمله که وقتی مختارقاتلین راکشت چه کسی گفت{خدا رحمت کندمختار را]

نحوه انتقام مختار -مجازات‌های مختار -مجازات قاتلان امام حسین(ع)

مختار.چه کسانئ راکشت؟

زمان قیام مختار

قیام مختار.چندسال بعدازواقع عاشورا.؟

غیبت مختار در کربلا

پس مختارکجابود.ک بعداز اقا.امام حسین علیه السلام.قیام کرد؟

مقالات بیشتر