موضوعات

آمار سایت

مقالات: ۸۱,۱۹۴ نظرات: ۴۶,۶۲۰
موضوعات: ۳۵,۴۹۹ پرونده: ۳۰

آخرین مطالب گناهان صغیره و کبیره

فهرست گناهان کبیره

سلام، میخواستم بدونم گناهان کبیره چه گناهانی هستند؟

گناهان کبیره

گناهان‌ کبیره‌ را بیان‌ فرمایید؟

ثبت گناه توسط فرشتگان

سلام از چه زمان فرشته ها گناهان را ثبت می کنند؟

بخشش همه گناهان

سلام. چه گناهانی را خدا نمی بخشد؟

موسیقی گناه کبیره یا صغیره

با عرض سلام آیا موسیقی جزء گناهان کبیره است؟

گناهان کبیره و صغیره

چند گناه صغیره مثال بزنید .

توبه از گناه کبیره

اگر کسی مرتکب گناه کبیره شود؛ خداوند او را می بخشد؟

مشارکت در گناه دیگران و جبران آن

سلام. با. دختر ۱۳ساله ای رابطه داشته ام بابدن او. بازی کرده. واان. او. وارضاع. شده. وامر. را بقل کردن

اصرار بر گناه صغیره

سلامآیا اصرار برتمام گناهان صغیره گناه کبیره است؟

گناهان زبان

فلسفه حرام بودن گناه های زبان چیست؟

گناهان صغیره

سلام . چه گناهانی صغیره محسوب می شوند ‌ .لطفا نام ببرید .

گناهان صغیره و کبیره

گناهان صغیره وکبیره کدامند؟

بزرگترین گناه

باسلام چراازار واذیت ازگناهان کبیره است؟میشه دلیل بیارید

گناهان کبیره و صغیره

در نظامات و مقرراتی که مطابق قانون مجازات جزایی وضع شده است کدامیک گناه کبیره است و کدامیک صغیره

مقالات بیشتر