آخرین مطالب شخصیت ها

حضور در جلسات احمدی نژاد

حکم حضوردرجلسات رئیس جمهوراسبق(آقای احمدی نژاد) از دیدگاه امام خامنه ای چیست؟

فوائد آثار مطهری

مطالعه آثار شهید مطهری چگونه باعث رشد عقلی می شود؟

عزاداری و گریه بلند؛ کلیپ تقابل آیت الله وحید و رهبری

سوالی در موردکلیپ تقابل سخنان حضرت آیت الله خامنه ای و آیت الله وحیدداشتم:منظور از بی سواد،غلط کرده،

بیانیه گام دوم

بیانیه گام دوم را توضیح دهید

برگزاری کرسی آزاد اندیشی

چگونه میتوان در مسئله ازادی و در مواجهه با ادیان مختلف تفکر کرسی ازاد اندیشی راه اندازی کرد؟

آیت الله سیستانی-روحانیون-مناصب حکومتی

آیا درست است که آیت الله سیستانی به روحانیون توصیه کرده که وارد مقامات حکومتی نشن؟و اگر درسته علتش چیست

امام خمینی و حفظ جمهوری اسلامی

با سلام چرا حفظ جمهوری اسلامی از حفظ امام عصر واجب‌تر است؟ در سال ۹۲ پاسخی برای این سوال مطح شده بود

رای خبرگان به آیت الله خامنه ای- مخالفان رهبری در انتخابات خبرگان- آیت الله مومن و انتخاب رهبری- رای به آیت الله خامنه ای در خبرگان

درانتخاب موقت رهبری۱۴نفرمخالف بودن ودررأی گیری دائم۴نفر؟

آزادی و مسئولیت سیاسی

حضرت امام خمینی شعار (استقلال ازادی جمهوری اسلامی اسلامی) را برای ملت ایران قرار دادند، حال سوال این

رهبری و زنان

نظر مقام معظم رهبری درباره زنان را بیان کنید

اینستکس - کانال مالی اروپا

منظور از کانال اروپایی ها در کلام رهبری چیست؟

رهبری - آتش زدن پرچم آمریکا

نظر و حکم مقام معظم رهبری در رابطه با آتش زدن پرچم آمریکا چیست؟

اعلمیت آیت الله خامنه ای

آیا مراجع اعلام شده توسط جامعه مدرسین قم همه مساوی هستند؟آیا مقام معظم رهبری اعلم مراجع هستند؟

ثروت آیت الله خامنه ای

امروز در برخی رسانه های بیگانه، مطلبی درج شده است مبنی بر این که رهبر انقلاب، علیرغم ادعای ساده زیستی

مقالات بیشتر