نسخه آزمایشی

آخرین مطالب کلام و دین پژوهی

دیدن و شنیدن اموات

به نام خدا-سلام
آیا اموات پس از مرگ قادر به دیدن اموات قبل از خودشون هستند؟

لزوم علت دنیوی برای موجودات

براساس عدل تاثیر رفتار انسان برنسل های اینده چگونه است؟

علت آفرینش هدف مندی آفرینش

سلام .چرا خدا ما رو خلق کرد که تو دنیا مجبوریم اینقدر زجر بکشیم؟

امان و دفع شر از جن

چگونه جن را از خود و خانه مان دور کنیم؟

فایده مخلوقات

جهان بر اساس قدرت عامه تامه مطلقه وعدل ونظم وحکمت فوق العاده ربوبی بنا نهاده شده است در این میان صنف

چیستی حورالعین زن و مرد

سلام حوری چیست؟

مخالفت با نظریه وحدت وجود

وحدت وجود به کدام معنی کفر است؟

عاقبت پیروان سایر ادیان

آیا گناهان برای همه ادیان به یک شکل محاسبه می شود؟ برای مثال حجاب برای مسلمان و مسیحی

چیستی هویت

درهویت وشناخت یک فرد،دین نقش بیشتری داردیا ملیت؟

نفس لوامه ابزار خلقت

سلام.مگر نفس لوامه برای ملامت کردن انسان در هنگام گناه نیست که انسان را باز میدارد؟
این که ربطی

ضرورت عصمت ، مصداق اهل البیت و رجس در آیه تطهیر

سلام.از کجا بفهمیم که چهارده معصوم،معصوماز اشتباه هستند؟
اگر میخواهید ایه ی تطهیر رابگویید که صحیح

سختی و ایمان

چرا کسانیکه اهل نماز وروزه هستند در دنیا با مشکلاتی از قبیل دیر ازدواج کردن واینها مبتلا هستند وادمهای

کعبه و بت پرستی

بت پرستان ساخته ی دست خود و خدا پرستان ساخته ی ذهن خود (خدا) را می پرستند و در واقع خداپرست نیز به نوعی

بعد از بهشت

ایابهشت خسته کننده نیست؟ برای یک تحقیق میخوام جوابشو ممنون