آخرین مطالب تاریخ قیام ها

آغاز و پایان قیام مختار

تاریخ قیام مختار ثقفی

مختار و محمد حنفیه

چرا مختار برای تشکیل حکومت از محمدبن حنفیه اذن گرفت نه از امام سجاد(ع) ؟

مرگ عبیدالله بن زیاد و حکومت ایران زمان امویان

۱. عبیدالله بن زیاد چه گونه ودر چه تاریخی کشته شد؟۲. حکومت ایران در زمان مختار ثقفی چه بود؟

عوامل قیام علویان عصر عباسی

عوامل قیام علویان در عصر مامون عباسی چه بود ؟

قاتلان امام حسین(ع) و سرانجام آنها

چند نفر از قاتلین امام حسین توسط مختار به قتل رسیدند؟

شکست مختار و انصراف ابراهیم بن مالک اشتر جهت کمک

اگر ابراهیم با ۳۰۰۰ نفر به کمک ۷۰۰۰ نفر می امد ورق برمی گشت؟تعداد لشکریان هرچند تا که بود فرقی نمی کند

جنگ خازر دوره قیام و حاکمیت مختار

تاریخ دقیق جنگ خازر

متفرقات

شما شخصیت وی را شرح دادیدمن پرسیدم آیا به دلیل نفوذش در هنگام محاصره مختار اقدامی نکرد؟تنها دوباره آزادی

عبدالله ابن وهب در لشکر مختار

عبدالله وهب کسی بود که از ایرانیان دل خوشی نداشت و بن شمیط را تحریک کرد تا ایشان را که در جنگ سوار مهارت

جنگ حرورا

تاریخ دقیق جنگ حرورا

رابطه عبدالله ابن عمر و مختار

هنگام محاصره کوفه عبدالله عمر کمکی به مختار نکرد؟

منابعی برای شناخت مختار و قیام او

با توجه به سریال مختارنامه مختار حین فراری دادن رفیقش عبدالله بن مطیع از کوفه به وی گفت تا جایی که بتواند

ابوعبدالله جدلی از یاران مختار

با توجه به سریال مختارنامهیکی از عوامل شکست مختار از دست دادن یاران باوفایش بودکیان ایرانیعبدالله بن

حاکمان کوفه از ابتدا تا قیام مختار

اسامی حاکمان کوفه از مختار تا مصعب.

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه تاریخ قیام ها

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان