آخرین مطالب تاریخ قیام ها

شکست مختار و انصراف ابراهیم بن مالک اشتر جهت کمک

اگر ابراهیم با ۳۰۰۰ نفر به کمک ۷۰۰۰ نفر می امد ورق برمی گشت؟تعداد لشکریان هرچند تا که بود فرقی نمی کند

متفرقات

شما شخصیت وی را شرح دادیدمن پرسیدم آیا به دلیل نفوذش در هنگام محاصره مختار اقدامی نکرد؟تنها دوباره آزادی

عبدالله ابن وهب در لشکر مختار

عبدالله وهب کسی بود که از ایرانیان دل خوشی نداشت و بن شمیط را تحریک کرد تا ایشان را که در جنگ سوار مهارت

جنگ حرورا

تاریخ دقیق جنگ حرورا

رابطه عبدالله ابن عمر و مختار

هنگام محاصره کوفه عبدالله عمر کمکی به مختار نکرد؟

منابعی برای شناخت مختار و قیام او

با توجه به سریال مختارنامه مختار حین فراری دادن رفیقش عبدالله بن مطیع از کوفه به وی گفت تا جایی که بتواند

ابوعبدالله جدلی از یاران مختار

با توجه به سریال مختارنامهیکی از عوامل شکست مختار از دست دادن یاران باوفایش بودکیان ایرانیعبدالله بن

حاکمان کوفه از ابتدا تا قیام مختار

اسامی حاکمان کوفه از مختار تا مصعب

عاقبت خود مختار ثقفی

عاقبت خود مختار ثقفی چه شد؟

رفائه بن شداد و سرنوشتش

عاقبت رفائه بن شداد چه شد

روزه بودن مختار زمان کشته شدن

ایا مختار ثقفی با زبان روزه به شهادت رسید ۱۵۵۱۳۵۸

ملیت کیان یا ابوعمره کیسان

کیان ایرانی اهل کدام استان ایران است ۱۵۵۰۵۲۳

سائب بن مالک اشعری

ای کاش کمی بیشتر دربازه ی او صحبت می کردید و اطلاعات بیشتری می دادید.بله درسته، در سریال زیبای "مختارنامه

ضعف‌های قیام مختار ثقفی

چه ایراد و اشکالی به قیام مختار وارد است

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه تاریخ قیام ها

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان