آخرین مطالب انواع وضو

مرطوب شدن قسمت بالائی مسح

۲. اگر در هنگام کشیدن مسح پا ، انتهای دست ، زودتر از انگشتان دست ، پا را تر کند اشکالی دارد؟

کیفیت مسح پا

سلام مسح پا را اگر تمام کف دست را روی پا گذاشته و دست را بکشد آیا صحیح است؟

مسح ازلای انگشتان

سلام.مدتی من مسح پا را از وسط انگشتان پا میکشیدم حکم نماز هایم چیست؟

خیس بودن اعضا وضو

سلام اگرغسل داشته باشی موهات خیس باشن اشکال نداره وضو بگیری ؟ممنون ازلطفتون

مسح سر با دست راست

آیا مسح سر لازم است با دست راست باشد؟

مسح روی موی بلند

خانم ها و یا کسی که موهای جلوی سرش بلند است و آن را بالای سر جمع می کند، چگونه در هنگام وضو مسح کند؟

مسح بر جوراب

آیا مسح بر روی جوراب نازک صحیح است؟

محل مسح پااز سر انگشت

اگر در مسح پا سر انگشتان پا مسح نشود و کمی از بالاتر کشیده شود، آیا این وضو صحیح است؟

مقدار مسح پا

مقدار مسح پا از درازا چقدر است؟

محل مسح پا

آیا لازم است مسح پا بر روى شصت پا انجام گیرد؟

محل مسح سر واندازه آن

محل مسح سر واندازه آن

حرکت در مسح

آیا در هنگام مسح، اگر سر یا پا تکان بخورد، وضو باطل می شود؟

رسیدن آب مسح به آب وضو

اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود؛ آیا وضو باطل می شود؟

شک در مسح پا

اگر بعد از وضو شک کند که پاها را مسح کرده یا نه، چه تکلیفی دارد؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه انواع وضو

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان