آخرین مطالب مسح سر و پا

مرطوب شدن قسمت بالائی مسح

۲. اگر در هنگام کشیدن مسح پا ، انتهای دست ، زودتر از انگشتان دست ، پا را تر کند اشکالی دارد؟

کیفیت مسح پا

سلام مسح پا را اگر تمام کف دست را روی پا گذاشته و دست را بکشد آیا صحیح است؟

مسح ازلای انگشتان

سلام.مدتی من مسح پا را از وسط انگشتان پا میکشیدم حکم نماز هایم چیست؟

مسح سر با دست راست

آیا مسح سر لازم است با دست راست باشد؟

محل مسح پااز سر انگشت

اگر در مسح پا سر انگشتان پا مسح نشود و کمی از بالاتر کشیده شود، آیا این وضو صحیح است؟

محل مسح پا

آیا لازم است مسح پا بر روى شصت پا انجام گیرد؟

محل مسح سر واندازه آن

محل مسح سر واندازه آن

حرکت در مسح

آیا در هنگام مسح، اگر سر یا پا تکان بخورد، وضو باطل می شود؟

رسیدن آب مسح به آب وضو

اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود؛ آیا وضو باطل می شود؟

شک در مسح پا

اگر بعد از وضو شک کند که پاها را مسح کرده یا نه، چه تکلیفی دارد؟

احکام وضو-حرکت در مسح-حرکت در وضو

آیا در هنگام مسح، اگر سر یا پا تکان بخورد، وضو باطل می شود؟

مقدار مسح پا

مقدار مسح پا از درازا چقدر است؟

خشکی آب وضو-احکام مسح

اگر به جهت گرمی هوا یا جهات دیگر، برای مسح سر و پا رطوبتی در کف دست نمانده باشد، تکلیف چیست؟

احکام وضو-مسح سر

آیا مسح سر لازم است با دست راست باشد؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه مسح سر و پا

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان