آمار سایت

امروز: ۳۶,۶۵۹ دیروز: ۵۶,۵۱۰
هفته: ۳۹۳,۵۲۹ ماه: ۱,۶۵۸,۴۰۰
بازدید کل:   ۱۲,۱۳۷,۱۳۶
مقالات: ۸۵,۱۴۰ نظرات: ۳۰,۵۵۶
موضوعات: ۱۵,۳۶۰ پرونده: ۲۴

آخرین مطالب حیض

جماع حائض

سلام،نزدیکی در استحاضه متوسطه و کثیره اگر غسل های خود رو انجام بدهد ،نزدیکی جایز است یعنی چه ،؟یعنی بعدازغسل

ایام عادت

زنى که یکى از عادت وقتیه و عددیه، عادت وقتیه و عادت عددیه را دارا باشد و در آن حالت به سر ببرد، گفته

زن ناسیه

«ناسیه» از ماده «نسیان» به معناى زن فراموشکار است و در اصطلاح به زنى گفته مى شود که عادت خود را فراموش

پاکی قبل اذان صبح

T}همه مراجع: {Tاگر تا پیش از اذان صبح به آب دسترسى ندارد، تیمّم بدل از غسل کند و وضو بگیرد و روزه او

قرص جلوگیری از عادت

T}همه مراجع: {Tتا هنگامى که از رحم خون بیرون نیاید، پاک است و باید عبادت خود را به جا آورد.V} امام، استفتاءات

خون بیش از ده روز

T}همه مراجع: {Tاگر مى داند خون بیش از ده روز ادامه خواهد داشت، باید مقدار عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه

مضطربه و خون کمتر از ده روز

T}همه مراجع: {Tهمه اش حیض محسوب مى شود.V} نورى و فاضل، تعلیقات على العروه، ج ۱، احکام الحیض، م ۲۳ ؛ وحید

زن مضطربه

T}همه مراجع: {T«مضطربه» زنى است که چند ماه خون دیده و از نظر وقت یا عدد، عادت معینى پیدا نکرده است و

زن مبتدئه

T}همه مراجع: {T«مبتدئه» به زنى گفته مى شود که براى نخستین بار خون حیض مى بیند؛ خواه دختر باشد یا زن.V

خون بیش از ده روز

T}آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: {Tاگر خون ها یک جور باشد و نتواند با نشانه ها، حیض را تشخیص دهد، باید

خون کمتر از ده روز

T}همه مراجع: {Tباید همه آن را حیض قرار دهد.V} توضیح المسائل مراجع، م ۴۸۷؛ وحید، توضیح المسائل، م ۴۹۳

خون کمتر از عادت

T}همه مراجع: {Tاگر مطمئن باشد که در باطن خون نیست، باید براى عبادت هاى خود غسل کند و اگر مطمئن نیست،

لک بینی قبل عادت

T}آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل، مکارم و نورى: {Tاگر مقدار خونى که پیش از عادت دیده، کم باشد (دو

ترشحات زردرنگ

ترشحات زردرنگ که زنان در حیض و یا استحاضه می بینند چیست؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه حیض

محصولات
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان