آمار سایت

امروز: ۴۲,۳۷۴ دیروز: ۴۹,۱۵۹
هفته: ۳۶۹,۱۸۴ ماه: ۱,۴۹۷,۹۴۸
بازدید کل:   ۹,۲۱۰,۹۳۵
مقالات: ۸۳,۳۷۸ نظرات: ۲۸,۶۱۷
موضوعات: ۱۵,۳۶۰ پرونده: ۲۴

آخرین مطالب واجبات و محرمات حیض

ورود حائض به حرم امامان

باسلام رفتن زن حایض به داخل صحن امامان وهمچنین کنارضریح چه حکمی دارد

حائض و مس اسمای جلاله

T}همه مراجع: {Tخیر، جایز نیست.V} توضیح المسائل مراجع، م ۳۵۵ و ۴۵۰ و وحید، توضیح المسائل م ۳۶۱ و ۴۵۶.

سوره های سجده دار و حائض

T}همه مراجع: {Tآرى، گوش دادن به تلاوت سوره هاى سجده دار اشکال ندارد؛ ولى اگر به آیه سجده دار گوش دهد

حائض و سوره های سجده دار

آیا زن حائض می تواند سوره های سجده دار را قرائت کند؟

قرآن خواندن حائض

T}همه مراجع: {Tبراى زن حائض خواندن قرآن (به جز سوره هاى سجده دار) بهتر از ترک آن است؛ هر چند ثواب آن

تماس با قرآن

T}همه مراجع: {Tتماس بدن با خط قرآن، در زمان حیض حرام است.V} توضیح المسائل، م ۳۱۷؛ وحید، توضیح المسائل

ورود حائض به مسجد

T}همه مراجع: {Tآنچه مشکوک است، حکم مسجد را ندارد و ورود به آنجا براى زن حائض اشکال ندارد.V} العروة الوثقى

حائض در کتابخانه مسجد

T}همه مراجع: {Tاگر جزء مسجد بوده و هنگام وقف از مسجد بودن استثنا نشده است، ورود به آنجا براى زن حائض

حائض در مسجد جمکران

T}همه مراجع: {Tورود به خود مسجد جمکران براى زن حائض حرام است و ورود به صحن آن - چنانچه جزء مسجد نباشد

حائض و زیارت قبور

T}همه مراجع: {Tآرى، جایز است.V} تبریزى، استفتاءات، س ۲۵۴ و دفتر: همه مراجع.{V (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی

حائض درحرم امامزادگان

T}همه مراجع: {Tآرى جایز است.V} العروة الوثقى، ج ۱، احکام الحیض، السادس؛ امام، استفتاءات، ج ۱، غسل حیض

حائض در رواق امامان

T}همه مراجع (به جز بهجت): {Tآرى، اشکال ندارد ولى احتیاط مستحب (بهتر) آن است که در آنجا نیز توقف نکند

ورود حائض به حرم امامان

T}همه مراجع (به جز بهجت، صافى و وحید): {Tعبور از حرم مطهر امام معصوم براى زن حائض اشکال ندارد؛ ولى بنابر

مستحبات حائض

بر زن حائض مستحب است که در وقت نماز، خود را از خون پاک کند و پنبه و دستمال را عوض نماید و وضو بگیرد و

مقالات بیشتر