آخرین مطالب نمازهای واجب و مستحب

اقتداء نماز احتیاطی

سلام علیکم :اگرامام جماعت نماز ظهر یاعصر یقینی بخواند مامیتوانیم نماز احتیاطی ظهر یاعصر مان رابه ایشان

نشسته خواندن نماز قضا

سلامنمازهای قضا رو میشه نشسته خوند؟

آداب نماز جمعه

سلام ایا خطبه های نماز جمعه جز نماز جمعه هست یانه؟ اگر کسی خطبه های نماز جمعه را گوش نداد ویا مشغول نماز

نماز حاجت

سلام نماز حاجت میخوام

شرائط امام جماعت

یعنی اگر طرف مثلا یکی از خصوصیاتش این باشه که یه خورده زود عصبی میشه در این صورت میتونم به ایشون اقتدا

نماز جماعت

پدر و مادر با فرزند پسر ۱۶ ساله و پسر ۱۲ ساله و دختر ۹ ساله در نماز جماعت باید کجا بایستیم؟

آداب و مستحبات قنوت

با سلام ببخشید من در جایی خواندم چسباندن انگشتان به جز ابهام و همچنین نگاه به دست ها و کنارهم و پهلوی

اقتدا به نماز احتیاطی

سلام۱اینکه اگرامام جماعت نمازقضای یقینی بخواندمیتوان نمازاداوقضای یقینی وقضای احتیاطی رابه اوافتداکرد

عدم رعایت طمئنینه درنماز مستحبی

سلام علیکم آیامابین دوسجده نمازمستحبی فقط سربلندکنیم ودوباره به سجده رویم بدون نشستن اشکال دارد؟

نماز جماعت

سلام علیکم ، پیرو سوال قبلی که به خاطر طولانی شدن دو تکه فرستادم لطفا این ۳ سوال را با آدرس جوابش در

کیفیت نماز جعفر

سلام علیکم-نمازجعفرطیاربه ترتیب زادالمعادکه آیت الله بهجت فرمودن به کدام شیوه خوانده میشود؟

جای ایستادن مأموم

سلام ایا مامومین در یک صف میتوانند با امام جماعت بایستند و نماز جماعت بخوانند.خامنه ای

اقتدا غیرمسافر به مسافروبلعکس

سلام.آیا اقتدا کردن به امام جماعتی که نمازش شکسته است اشکال دارد؟

گفتن ذکر درنمازجماعت

با سلام در نماز جماعت موقع خواندن حمدو سوره ماموم ذکر بگوید بهتر است یاساکت باشد بهتر است.

مقالات بیشتر