آخرین مطالب اقتدا به جماعت

اقتداء نماز احتیاطی

سلام علیکم :اگرامام جماعت نماز ظهر یاعصر یقینی بخواند مامیتوانیم نماز احتیاطی ظهر یاعصر مان رابه ایشان

اقتدا به نماز احتیاطی

سلام۱اینکه اگرامام جماعت نمازقضای یقینی بخواندمیتوان نمازاداوقضای یقینی وقضای احتیاطی رابه اوافتداکرد

جای ایستادن مأموم

سلام ایا مامومین در یک صف میتوانند با امام جماعت بایستند و نماز جماعت بخوانند.خامنه ای

اقتدا نماز احتیاطی

آیا نماز احتیاط یا ما فی الذمه را می توان به جماعت خواند؟

اقتدا به مأموم بعد ازجماعت

باسلام. آیا اقتدا کردن به مأموم درحال نماز،بعد از اتمام نماز جماعت امام صحیح است؟

اقتدا درتشهد اخر نماز

وقتی امام جماعت در تشهد آخر نماز است، چطور باید اقتدا کنیم؟ نیت چی باید باشه؟ اگر امام در سجده آخر باشه

اتصال درجماعت

سلام.ایا در نماز جماعت دیدنه صفه جلو لازم است؟مثلا دیوار جلومون باشه یا ستون ولی اتصال داشته باشیم

دیر رسیدن به جماعت-اتصال به جماعت

وقتی دیر می رسیم به نماز جماعت چه باید بکنیم؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه اقتدا به جماعت

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان