آخرین مطالب سایر مسائل احکام نماز

کیفیت خواندن نماز روی صندلی

کیفیت نماز روی میز و صندلی را توضیح دهید.

نماز قضا

سلام‌. فردی که چند ماه در بیمارستان بستری و هوشیار نباشد، آیا قضای نمازها بعد از فوت او بر بازماندگان

موارد شکستن نماز

سلام آیاشکستن عمدی نماز درحالی که تنهاییم وکسی نیست در رابازکندیامنتظرتلفن مهمی هستیم مجاز است؟ آیاکفاره

شکستن نماز هنگام صدازدن والدین

آیا در حال نماز خواندن، وقتی پدر یا مادر کسی را صدا زنند میشود نماز را قطع کرد؟ حکم هریک را جداگانه بیان

صلوات در نماز

ایا درحال نماز خواندنا نام محمد (ص)یا صلوات را شنیدی باید نماز را قطع وذکر صلوات را بگی وبعداز صلوات

نماز و آمپول

شخصى آمپول زده و کمى خون آمده که آن را با پنبه برطرف و خشک کرده ولى موقع نماز فراموش کرده آنجا را تطهیر

نماز و خون بواسیر

آیا با خون هموروئید(بواسیر) داخلی یا خارجی می توان نماز خواند؟

نماز و خونریزی

اگر خونریزى از دهان یا بینى از اول وقت نماز تا نزدیک آخر آن ادامه داشته باشد، نماز چه حکمى دارد؟

نماز و خون زخم

شخصی که زخمى شده‌ و به زودى خوب نمى شود و مدتی طول می‌کشد تا بهبودی بیابد، آیا باید برای نماز زخم و لباسش

سرم نمازگزار

آیا وصل بودن سرم به بدن بیمار باعث بطلان نماز نمی‌شود؟

نماز و انتقال خون

بیماری که به او سرم خون وصل شده و این خون انسان دیگری است، آیا می‌تواند با آن نماز بخواند؟

قبله و بیماری سخت

معلولین و بیمارانی که نمى‌توانند در هیچ صورت رو به قبله نماز بخوانند آیا جهت‌هاى غیر قبله براى آنان یکسان

قبله و تخت بیمارستان

مریضى که می‌ تواند تخت خود را به سمت قبله برگرداند ولى این کار براى او مشقت دارد، آیا لازم است این کار

قبله و بیمار بستری

بیماری که بر روی تخت خوابیده است و نمی‌تواند بلند شود، برای خواندن نماز چگونه رو به سمت قبله کند؟

مقالات بیشتر