آخرین مطالب احکام اجتهاد و تقلید

عبادت بدون تقلید

میشود کسی مرجع تقلید نداشته باشد؟؟؟

اصطلاح الاعلم فالاعلم

سلام.الاعلم فالاعلم یعنی چی؟

ضرورت تقلید

سلام.اعتقاد واعتمادی به این مجتهدین ندارم.چون اکثراموازی حکومت حرکت میکننددربرابرگرانی وفسادهای مالی

بقا بر تقلید میت

با سلام من مقلد آقای بهجت بودم اما حالا که ایشان به رحمت خدا رفتن نمیدانم باقی ماندن بر تقلید درست است

اعمال بى تقلید

با سلام این درسته که هرکس مرجع تقلید نداشته باشه نمازش باطله؟

شرط تقوا برای مجتهد

اگر دو یا چند مجتهد از نظر مقام علمی مساوی باشند؛ ولی یکی با تقواتر باشد، وظیفه چیست؟

بقاء برتقلید

سلام من وقتی به سن تکلیف رسیدم ایت الله بهجت رو مرجع خودم انتخاب کردم یکی دوسال بعد فوت شدن من تواون

رجوع به عالم - تقلید از عالم - تقلید در قرآن - رجوع به عالم در قرآن و حدیث

آیا آیه ای هست که نشان بده باید از مرجع تقلید کنیم؟

احتیاط واجب

آیا در احتیاط واجب، مى توان به هر مجتهد دیگر رجوع کرد؟

احتیاط بعد از فتوا

اگر مجتهدى در عملى، نخست فتواى صریحى به جواز داده است و سپس گفته احتیاط آن است که ترک نشود؛ در این صورت

اصطلاح «اقوى»

معناى جمله «اقوى این است»، «بعید نیست» و «خالى از قوت نیست» چیست؟

اصطلاح «اشکال دارد»

معناى جمله «اشکال دارد»، «محل اشکال است» و «محل تأمل است» چیست؟ اگر مجتهدى از این الفاظ استفاده کند و

اصطلاح «جایز نیست»

فرق بین جایز نبودن و حرام چیست؟

الاعلم فالاعلم

مراد از «الاعلم فالاعلم» که در برخى رساله هاى عملیه آمده، چیست؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه احکام اجتهاد و تقلید

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان