آخرین مطالب احکام طهارت

رفتن به مسجد با تیمم بدل ازغسل

با سلامبنده از یک منبری شنیدم که کسی که به خاطر عذر تیمم بدل از غسل میکند این تیمم فقط کفایت امورات واجبش

خارج بودن اعضاء هنگام غسل

با سلام بنده خانمی هستم مقلد ایت الله سیستانی .سوالی راجع به انجام غسل ترتیبی زیر دوش اب داشتم . من

نیت خنک شدن دروضو

اگه در اثنای نیت وضو نیت دیگری هم(مثل خنک شدن)پیش اید ایا وضو باطله؟

فلسفه نجاست کفار -طهارت اهل کتاب

دلیل نجاست کافر در اسلام

غسلهای جایگزین وضو -وضوی بعد غسل

غسل حیض وضوداردیاخیریعنی فردغسل حیض میکندبرای نمازبایدوضوبگیرد؟؟

فلسفه غسل های سه گانه میت

چرا میت را با ید ۳غسل (سدر کافور اب خالص) داد فلسفه چیست لطفا جوابش را عنا یت فر ماید واسلام

دلیل قرآنی نجاست سگ

با عرض سلام و تشکر از پاسخگویی های شمابرخی قائل اند که نجاست سگ در قرآن بیان نشده پس نمیتوان صرفاً با

تیمم بر گِِل تر

۱تیمم برگل چ حکمی دارد؟

استفاده از پمپ آب

ما خونمون مستقله اما همکف نیست وفشارآب پایینه چون خونمون طبقه بالاست.ماازپمپ درمنزلمون استفاده میکنیم

اثر وضو برای جنب

باسلام‌و ادب آیاوضوکراهت جنابت ازبین میبرد ومی شود بیش از۷ آیه قرآن تلاوت کرد؟

دلیل نجاست سگ

دلیل نجس بودن سگ در اسلام چیست؟

تفاوت شراب دنیوی واخروی

سلام علیکم.فرق بین شراب دنیوی و شراب اخروی چیست و چرا شراب دنیوی حرام است اما شراب اخروی حرام نیست?

تیمم بدل از غسل

سلام اگر برای نمازصبح بخاطر نبود آب باتیمم بدل ازغسل نمازخواندماگر اب برای ظهر هم نبودباید علاوه برتیمم

غسل

بیشتر مردم میگن غسل (نزدیکی برای رابطه زناشویی )کردن واسه زمان اعراب بوده چون دسترسی به اب اون زمان سخت

مقالات بیشتر