آخرین مطالب احکام نذر

صیغه نذربرای امامان

سلام‌من‌نذر‌سفره‌ابوالفضل کردم‌می‌خوام‌ساده‌سفره‌بندازم‌چه‌چیزهای‌باید‌در‌سفره‌باشد‌حتما‌باید‌عدس‌پلو‌آشوغیره‌

کفاره شکستن نذر مستمر

کفاره نذری که استمرار دارد چقدر است، آیا یک کفاره بدهد کافیست که نذرش شکسته شود؟مکارم

نذرپوشیدن لباس مشکی

سلام. من ابتدایی بودم مریض شدم ومادرم نذر کرد که من تا آخر عمر توماه محرم لباس مشکی بپوشم،این نذر درسته

نذر

پارسال حلیم درست کردیم گوشتی که استفاده کردیم نذر امام دیگه بوده؟ ایا نذر قبوله...یا باید دوباره انجامش

فراموشی نذر

اگر کسی نذر کند تا ۴۰شب دعای معراج بخواند و یک شب فراموش کند بخواند و شب بعدش یاد بیاورد که نخوانده است

نذر ختم قرآن

یک ختم قرآن نذر دارم، آیا اگر گوش بدم با سی دی از اول تا آخر قرآن قبوله؟

نذر خواندن قرآن

خانم من کل قرآن نذر کرده، آیا صحیح است که بعضی از قسمت‌ها قرآن را بی‌صدا و در دل خود بخواند (بلند نخواند)

حفظ سوره با عهد و نذر وگرفتن نمره از آن برای درس

من در این ترم یکی از سوره های قرآن را عهد کرده بودم چهل شب بخوانم و خواندم و آن را حفظ شدم. از قضا در

ختم قرآن

اگر به نیت ختم، شروع به خواندن قرآن کنیم ولى به دلایلى نتوانیم آن را تمام کنیم؛ در این صورت ختم کل قرآن

احکام قرآن

اگر به نیت ختم شروع به خواندن قرآن کنیم ولی به دلایلی نتوانیم آن را تمام کنیم؛ در این صورت ختم کل قرآن

مقالات بیشتر