موضوعات

آمار سایت

مقالات: ۷۸,۸۸۱ نظرات: ۳۴,۷۸۸
موضوعات: ۱۶,۰۳۵ پرونده: ۲۴

آخرین مطالب شرائط و مراحل استخاره و تفأل

استخاره در ازدواج

سلام علیکم. منابع روایی استخاره و میزان استحکام ان: سوالم را در فرض زیر جواب دهید. سپاس گزارم. بعد

عمل نکردن به استخاره

با سلام .آیا عمل نکردن به استخاره قرآن در صورتی که جواب استخاره بد باشد به انسان ضرر میرساند؟

اعتبار استخاره

سلام.آیا استخاره های قرآنی معتبرند؟ و اگر چنین است پس چرا برای یک نیت واحد طی چند استخاره جواب های متفاوتی

استخاره برای خرید

قصد خرید زمینی را دارم ولی هم خواب بدی برای خرید زمین دیدم و هم استخاره از شخص مومنی کردم که آن هم بد

تفاوت استخاره با قرعه

سلام. از نظر شرعی عمل به قرعه بهتر است یا استخاره ؟

شرائط استخاره -حکم استخاره -استخاره برای همه امور

با سلام .آیا در جایی که امکان مشورت یا تحقیق نمی باشد، به دلیل ترس ازآبرو یا سرزنش کردن ... استخاره جایز

استخاره گرفتن برای دیگران

سلام علیکم. طبق حکم مقام معظم رهبری آیا استخاره گرفتن شخصی برای دیگری، اشکال دارد؟

حکم استخاره در مراحل انتخاب همسر

اگر برای ازدواج استخاره بگیری دو بارخوب نیاید باید اون ازدواج انجام نگیرد و اگه انجام شود گناه مرتکب

تعداد استخاره - عادت به استخاره

سلام.استخاره گرفتن در هنگام رانندگی با تسبیح، حدودا روزی ۲۰ الی۳۰ مرتبه چه حکمی دارد؟

تغییر شرائط استخاره

سلام علیکم. منظور از تغییر موضوع و تغییر شرایط در استخاره یعنی چی ؟ فتوای رهبری چیست ؟کبیری از تهران

موارد جواز استخاره

سلام علیکم. آیا استخاره در امور واجبات و مستحبات صحیح است؟ کبیری از تهران .

عمل به استخاره - عمل نکردن به استخاره

آیا می شود در کاری استخاره کرد ولی خلاف استخاره عمل کرد؟

استخاره - گرفتن استخاره - مرجع استخاره

با سلام . می خواستم در مورد کاری که در آن تردید دارم استخاره کنم نمی دانم چگونه؟

تکرار استخاره

آیا میتوان وقتی برای یک موضوعی دوبار استخاره گرفتیم و بد آمد بار سوم در صورتی که مدت زمانی گذشته باشد

مقالات بیشتر