موضوعات

آمار سایت

مقالات: ۸۰,۷۳۶ نظرات: ۴۳,۸۸۸
موضوعات: ۳۵,۴۰۹ پرونده: ۲۶

آخرین مطالب شرور

تعریف خیر و شرّ و مستند قرآنی

برهان شر: ۱- فرض کنیم خدا وجود دارد. ۲- خدا قادر مطلق است. ۳- خدا مهربان مطلق است. ۴- کسی که مهربان

نحس و شر

در روایات متعددی سعد و نحس ایام در ارتباط با حوادثی که در آن واقع شده است تفسیر شده، فی المثل در روایتی

بلا و گرفتاری

به طور کلی بلاء و مصیبت و رنج به سه بخش تقسیم می شود: ۱. بلاء و مصیبت به هدف آزمایش و امتحان: برخی از

آفرینش زشتی ها

تفاوت ها در آفرینش خداوند متعال، نظام هستى را به نحو احسن و کامل ترین وجه، آفریده

شرور و نقص قابلیت ها

«عنایت»؛ یعنى، اهتمام فاعل به فعل خویش تا اینکه فعلش، بر وجه خیر یا بهترین وجه خیر محقق شود. امّا مفهوم

دیدگاه بزرگان و مراجع دین در مورد مسئله خیر و شر

کتابهای مستقلّی نیز در این باب نگارش یافته است که برای کسب آگاهی بیشتر می توانید به آنها مراجعه فرمایید

چیستی خیر و شر

مساله خیر و شرّ از مسائل بسیار دامنه دار در علم کلام و فلسفه است که طرح تمام جوانب آن و نظر تک تک علما

فلسفه شرور

آفرینش نظام احسن

انواع شردر قرآن

مساله شرّ از مسائل بسیار دامنه دار در علم کلام و فلسفه است که طرح تمام جوانب آن فراتر از گنجایش یک نامه

خالق خیر وخالق شر

اساساً ریشة ثنویت این است که بشر اشیاء را به دو نوع تشخیص داده است: نوع خوب و نوع بد. برای خوبها یک مبدأ

خالق خیر و شر

برخی مثل ثنویون بر این عقیده اند که موجودات عالم دو گونه اند برخی خیرند و برخی شر و هر کدام از خیر و

عدم شرور و خیر شیطان

مسأله خیر و شر یکى از مباحث مهم فلسفى و کلامى است. اکنون به اندازه اى که باعث طولانى شدن کلام و ملالت

بد مطلق

امور جهان به دو دسته نیکی ها و بدی ها تقسیم می گردد. ولی در یک حساب دیگر هیچگونه بدی در نظام آفرینش وجود

شر اخلاقی و طبیعی

شردرواقع به نقص و عدم برمی گردد؛ و در مقابل، خیر یعنی کمال و وجود؛ لذا به هر چیزی که مستلزم نقص یا عین

مقالات بیشتر