آبروی مسلمان -حفظ آبرو -ریختن آبرو ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ - ۷۷۵ بازدید

سلام. آبروی افراد شامل چه اموری میشود؟وریختن آبرو چه مواردی را شامل می شود؟آیا مثلا انسان نقاط ضعف مدیر یک اداره را برای دیگران که در اداره نیستند بگوید آبرو ریختن است؟توضیح جامع بفرمایید

در پاسخ به نکاتی توجه کنید : 1. منظور از آبرو همان وجه و اعتبار و حیثیت فرد در دید و نظر دیگران است . 2. ریختن آبرو با رفتار و یا انجام کار و یا گفتن سخنی که به این اعتبار و حیثیت لطمه وارد کند محقق می شود .
3. تهمت زدن و غیبت کردن و فحش دادن و تنقیص دیگران و مانند آن از اموری است که موجب ریختن آبروی مردم می شود .
4. بیان عیب و نقطه ضعف مدیر اداره ای برای دیگران در صورتی که او را بشناسند و بدانند در باره چه کسی صحبت می کنید غیبت او محسوب می شود که از گناهان کبیره است و موجب لطمه به جایگاه و منزلت و آبروی او در چشم دیگران می شود و بدون شک حرام و گناه است و باید از ان توبه نمود .
5. در این موارد برای راضی کردن این فرد لازم نیست به او گفته شود که من غیبت تو را کرده ام بلکه همان توبه کردن و طلب خیر برای آن فرد کردن کافی است .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.