آثار طلاق ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ - ۱۳۵۶ بازدید

با توجه به این که طلاق در اسلام امری حلال می باشد ایا در آخرت درخصوص طلاق بدون دلیل و منطق بازخواست و احقاق حقی خواهد شد؟

هرگونه ظلم و حق الناسی حتی اگر در قالب یک امر مشروع مثل ازدواج یا طلاق صورت پذیرفته باشد گناه و قابل بازخواست در دنیا و آخرت است.
چند نمونه روایت در مورد طلاق [۱]
۱- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «ناپسندترین حلال به نزد خداوند- عزّ و جلّ- طلاق است».۲- از أبى عبد اللَّه (ع) روایت شده است که گفت: [این خبر] به پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله رسید که ابو ایوب مى خواهد که همسرش را طلاق دهد، آنگاه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «طلاق دادن امّ ایوب گناه است».۳- از ثوبان روایت شده است که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «هر آن زنى که از همسرش بدون دلیل درخواست طلاق کند، بوى بهشت براو حرام است».۴- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «کسى که زنى را به نافرمانى همسرش وادارد، از ما نیست».۵- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «خداوند، هیچ چیزى را ناپسندتر از طلاق حلال ننموده است».
۶- از أبى جعفر (ع) روایت شده است، که: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بر شخصى گذشت و فرمود: «با زنت چه کار کردى؟» عرض کرد: اى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله طلاقش دادم.
فرمود: «بى آنکه مرتکب بدى اى شود». عرض کرد: «بى آنکه مرتکب بدى اى شود. سپس راوى گفت: همان شخص ازدواج کرد و پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله براو گذشت و فرمود: «ازدواج کردى؟» عرض کرد: آرى. سپس به او فرمود: «با همسرت چه کار کردى؟» عرض کرد: طلاقش دادم. فرمود: «بى آنکه مرتکب بدى اى شود؟» عرض کرد: بى آنکه مرتکب بدى اى شود.
باز شخصى ازدواج کرد و پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله براو گذشت و فرمود: «ازدواج کردى؟» عرض کرد: آرى. پس از آن به او فرمود: «با زنت چه کار کردى؟» عرض کرد: طلاقش دادم. فرمود: «بى آنکه مرتکب بدى اى شود؟». عرض کرد: بى آنکه مرتکب بدى اى شود.و رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «خداوند متعال: هر مرد و زن بسیار ازدواج کننده و زود طلاق دهنده اى را دشمن مى دارد، یا نفرین مى کند.
۷- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: خداوند متعال از طلاق به خشم مى آید
پی نوشت:
[۱] . پیام پیامبر ترجمه فارسى ۵۷۳ ۱۰۵ طلاق ..... ص : ۵۷۳

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.