آثار گناه و بلاهای طبیعی ۱۳۹۲/۴/۲۶ - ۲۷ بازدید

هیچ گاه ادعا نمی کنیم که هر زلزله ای به خاطر عقوبت گناه مردم آن سرزمین است بلکه برخی از زلزله ها با دیگر حوادث ناگوار به جهت عقوبت گناهان می باشد ولی این بدان معنا نیست که گناه علت مادی و طبیعی و فیزیکی زلزله باشد بلکه هر زلزله و حادثه طبیعی از طریق مجاری و علل طبیعی خود پدید می آیند ولی جهان ماده با همه علل و معلولاتش به خاطر علل ماوراء مادی است و این چیزی نیست که در علوم تجربی قابل تحقیق باشد، بلکه بررسی آن از طریق فلسفی و متافیزیکی است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۳، مقاله نهم.

هیچ گاه ادعا نمی کنیم که هر زلزله ای به خاطر عقوبت گناه مردم آن سرزمین است بلکه برخی از زلزله ها با دیگر حوادث ناگوار به جهت عقوبت گناهان می باشد ولی این بدان معنا نیست که گناه علت مادی و طبیعی و فیزیکی زلزله باشد بلکه هر زلزله و حادثه طبیعی از طریق مجاری و علل طبیعی خود پدید می آیند ولی جهان ماده با همه علل و معلولاتش به خاطر علل ماوراء مادی است و این چیزی نیست که در علوم تجربی قابل تحقیق باشد، بلکه بررسی آن از طریق فلسفی و متافیزیکی است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۳، مقاله نهم.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.