آخرت جنیان ۱۳۹۲/۴/۵ - ۱۳ بازدید

در این باب جز استناد به ظواهر آیات و روایات راهى دیگر نداریم.
اما در مسأله دوزخ آیات قرآن قائل به اشتراک دوزخ براى جنیان و انسان هاى کافر است. همچون آیه ۱۳ سوره سجده: A}«و لکن حق القول منى لاملئن جهنم من الجنة و الناس اجمعین؛{A M}و لیکن وعده حق و حتمى من است که دوزخ را البته از (کافران) جن و انس پرسازم{M.»
یا در سوره جن آیات ۱۴ و۱۵ چنین آمده است: «A}و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشداً و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا{Aً.»
در این باب جز استناد به ظواهر آیات و روایات راهى دیگر نداریم.
اما در مسأله دوزخ آیات قرآن قائل به اشتراک دوزخ براى جنیان و انسان هاى کافر است. همچون آیه ۱۳ سوره سجده: «و لکن حق القول منى لاملئن جهنم من الجنة و الناس اجمعین؛ M}و لیکن وعده حق و حتمى من است که دوزخ را البته از (کافران) جن و انس پرسازم{M.»
یا در سوره جن آیات ۱۴ و۱۵ چنین آمده است: «و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشداً و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطباً.»
در این آیه از زبان جنیان آمده است:«M}و برخى از ما مسلمانان و برخى قاسط (منحرف از راه دین و حق - کافر) هستند. پس آنان که مسلمانند رستگارى را پى جستند و اما منحرفین هیزم دوزخ اند{M.»
اما درباره بهشت از امام(ع) پرسیدند: آیا مؤمنین از جن به بهشت داخل مى شوند. امام(ع) فرمود: نه، ولى براى خداوند باغ هایى بین بهشت و جهنم است که ایشان و فساق شیعه در آن جا خواهند بود. سفینة البحار، محدث قمى، ج ۱، ص ۱۸۶.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.