آداب دانشجویی ،شرایط طالب علم ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ - ۱۳۸ بازدید

شرایط طالب علم که در اداب المتعلمین و رساله حقوق امام سجاد و در دیگر منابع دینی امده چیست؟

باسلام واحترام ،شرایط دانشجووطالب علم درکتاب آداب المتعلمین مرحوم شهیدثانی مفصل نوشته شده است ونیزآقای دکترسیدمحمدباقرحجتی کرمانی این کتاب راخلاصه نموده است که جهت اطلاعات بیشترمی توانید مراجعه بفرمایید.ولکن دراینجا فقط به بخشی ازموارد اشاره می کنیم . ایشان امورمربوط به دانشجووطالب علم رادرسه بخش بیان کرده اند: بخش اول :آداب ووظایف دانشجونسبت به خود مانند: تصفیه وپالایش دل ازآلودگیها غنیمت شمردن فرصتها
عدم وابستگی به امورمادی
پرهیزازدوستان ناباب ومعاشرتهای نادرست
استمراربخشیدن به تلاشهاوتحرک علمی
داشتن همت عالی درکسب مقام والای علمی
  برنامه ریزی ساعت شبانه روزی برای اشتغالات علمی
بخش دوم:آداب ووظایف دانشجونسبت به استاد و معلم لایق و شایسته مانند:
ارج نهادن به استاد و تجلیل از مقام علم و دانش
تواضع و فروتنی در برابر استاد
حق شناسی از استاد و سرمشق گرفتن از او
حضوردرکلاس قبل ازاستادو در انتظار استاد بودن
آراستن و پیراستن برون، و آمادگی درون به هنگام ورود بر استاد
آمادگی روحی و ذهنی دانشجو برای درس
تنظیم کیفیت نشستن دانشجو در محضر استاد
تنظیم صدا و مواظبت از رفتار و گفتارناپسند در پیشگاه استاد
رعایت ادب و نزاکت در مکالمه با استاد
پیش دستی نکردن دانشجو به پاسخ پرسشها در محضر استادمگربااذن او
لزوم تمرکز حواس و استماع دقیق به سخنان استاد
شهامت دانشجو در اعتراف به عدم درک مطلب علمی
بخش سوم: آداب و وظایف دانشجو با رفقا و هم درسی ها
رعایت حق اولویت دیگران نسبت به محل جلوس
رعایت ادب و نزاکت نسبت به حاضران در جلسه درس
اشغال نکردن محل جلوس دیگران
عدم مداخله در درس دیگران
عدم مداخله و مشارکت در سخن دیگران
 

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.