آداب ناخن گرفتن ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ - ۸۶۶ بازدید

با سلام وخسته نباشید ۱-آداب ناخن گرفتن؟

با سلام وسپاس از ارتباط شما با این مرکز
آداب و اوقات ناخن گرفتن
در فضیلت ناخن گرفتن :
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ناخن گرفتن دردهاى بزرگ را منع می کند، روزى را فراخ می کند.
حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود که : براى این امر کرده اند به ناخن گرفتن که چون بلند شود شیطان در آن جا مى کند، مورث فراموشى است . حضرت صادق علیه السّلام فرمود که سنّت مؤکّد است ناخن گرفتن .
در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم مردان را می فرمود، که ناخن را از ته بگیرید و زنان را می فرمود که اندکى بلندتر بگذارید، که زینت شما است و در روایت دیگر وارد شده است ، که چند گاه وحى بر حضرت رسول خدا نازل نشد از سبب آن پرسیدند، فرمود که چگونه وحى باز نایستد و حال آن که شما ناخن نمی گیرید و چرک انگشتان را ازاله نمى کنید.
در بیان آداب و اوقات ناخن گرفتن :
منقول است که حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم نهى فرمود از گرفتن ناخن به دندان .
در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که ناخن گرفتن در روز جمعه ایمن می گرداند، از خوره و کورى و پیسى و اگر احتیاج به گرفتن نداشته باشى بساى تا از ریزها بریزد.
در چند حدیث دیگر فرمود که شارب و ناخن در هر جمعه بگیر و اگر نباشد از سوهان و غیر آن حک کن تا دیوانگى و خوره و پیسى به تو نرسد.
در حدیث دیگر فرمود، که هر که در هر جمعه ناخن و شارب بگیرد پیوسته با طهارت باشد تا جمعه دیگر.
در حدیث دیگر فرمود که ناخن و شارب گرفتن و سر را با خطمى شستن در هر جمعه فقر را برطرف مى کند و روزى را زیاد مى کند.
درحدیث دیگر منقول است که به آن حضرت عرض کردند، که خبر به ما رسیده است ، که تعقیب خواندن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نافع تر است براى زیادتى روزى از سفر کردن به شهرها، حضرت فرمود که می خواهى چیزى به تو تعلیم کنم که از این همه نافع تر باشد؟ گفتم بلى فرمود که ناخن و شارب را در هر جمعه بگیر اگر چه بسائیدن باشد.
در حدیث معتبر منقول است که حضرت امام رضا علیه السّلام شخصى را دیدند که آزار چشم داشت ، فرمود که می خواهى به تو چیزى بیاموزانم که اگر به جا آورى هرگز درد چشم نبینى ؟ گفت بلى ، فرمودند که در هر پنجشنبه ناخن بگیر آن شخص چنین کرد هرگز درد چشم ندید.
از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام نیز منقول است که هر که به این مداومت کند آزار چشم نبیند، هرگز.
در حدیث معتبر وارد شده است که در ناخن گرفتن ابتدا به انگشت کوچک از دست چپ بکنید، وبه انگشت کوچک دست راست ختم کنید.
درحدیث دیگر وارد شده است که هر که روز چهارشنبه ناخن بگیرد و ابتدا کند به انگشت کوچک دست راست و ختم کند به انگشت کوچک دست چپ ، او را امان دهد از درد چشم .
در روایت دیگر وارد شده است که اگر روز پنجشنبه ابتدا کند به ناخن انگشت کوچک دست راست و تا انگشت مهین بگیرد، پس ابتدا کند به انگشت کوچک دست چپ و تا انگشت مهین بگیرد، امان یابد از درد چشم ، دور نیست که اگر در روز چهارشنبه بگیرد ابتدا به انگشت دست چپ کردن بهتر است ، اگر در روز پنجشنبه گیرد ابتدا در هر دستى به انگشت کوچک آن دست کند، اگر در روز جمعه یا سایر روزها گیرد، ابتدا به انگشت کوچک دست چپ کند و ختم به انگشت کوچک دست راست بکند، اگر در هر وقت ابتدا به انگشت کوچک دست چپ بکند خوب است چنان چه على بن بابویه گفته است .
در حدیث دیگر منقول است که هر که ناخن هاى خود را در روز پنجشنبه بگیرد، یک ناخن را براى روز جمعه بگذارد، خدا پریشانى از او زایل گرداند.
از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که در روز سه شنبه ناخن بگیرید.
در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که هر که ناخن هاى خود را در روز جمعه بگیرد حق تعالى دردها را از سر انگشتان او بیرون کند، دوا را در آنها داخل کند، کسى که در روز شنبه یا پنجشنبه ناخن و شارب بگیرد، از درد دندان و درد چشم عافیت یابد.
از حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام منقول است که ناخن ها را در روز جمعه گرفتن هر دردى را برطرف می کند، در روز پنجشنبه گرفتن روزى را فراخ می کند.
از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که در روز جمعه ناخن بگیرد، ریشته کردن بن ناخن ها از او بر طرف شود.
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که هر که پنجشنبه ناخن بگیرد، فرزندانش بسیار شود و درد چشم نبیند، اگر کسى خواهد ثواب پنجشنبه و جمعه هر دو را بیابد، در روز پنجشنبه بگیرد و یکى را براى جمعه بگذارد، یا همه را در پنجشنبه بگیرد و در روز جمعه سوهانى بر آن بمالد که ریزه چند بریزد، در وقت ناخن گرفتن بگوید بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَعَلى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .
در دفن کردن مو و ناخن و سایر چیزها که دفن باید کرد :
از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است در تفسیر این آیه کریمه که اَلَمْ نَجْعَلِ اْلاَرْضَ کِفاتا اَحْیاءً وَ اَمْواتا یعنى آیا نگردانیده ایم ، زمین را محل انضمام و اجتماع و پنهان شدن در حالتی که زنده اند، در حالتی که مرده اند حضرت فرمود که مراد از حال زندگى دفن کردن ، مو و ناخن است .
در حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم امرفرمود، ما را که چهار چیز را در خاک پنهان کنیم ، مو و ناخن و دندان و خون .
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که هفت چیز است که از آدمى جدا می شود و آنها در دفن می باید کرد، مو و ناخن و خون و خون حیض و بچه دان و دندان و نطفه که پاره خون شده باشد.
حلیه المتّقین - علاّمه محمّد باقر مجلسی رحمه الله

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید