آرامش روانی ۱۳۹۱/۳/۱ - ۱۳ بازدید

پاسخ:
نگرانى ها داراى انواع مختلفى است؛ که بعضى از آنها طبیعى بوده و باید در روان آدمى حاضر باشد؛ ولى برخى نیز نابجا بوده و باید به مبارزه ریشه اى با آن پرداخت.
در هر صورت آرامش روانى، امرى مطلوب است که براى دست یابى آن باید تلاش کرد، عمل به توصیه هاى زیر مى تواند در این رابطه کارساز باشد:
۱. سعى در درک صحیح از فلسفه زندگى و حیات؛ این مقوله کمک خواهد کرد تا انسان، جایگاه خود را در هستى بشناسد و در پرتو آن، راه درست زندگى را بیابد. دسترسى به این نکته، بخش مهمى از نگرانى ها را برطرف خواهد ساخت.
پاسخ:
نگرانى ها داراى انواع مختلفى است؛ که بعضى از آنها طبیعى بوده و باید در روان آدمى حاضر باشد؛ ولى برخى نیز نابجا بوده و باید به مبارزه ریشه اى با آن پرداخت.
در هر صورت آرامش روانى، امرى مطلوب است که براى دست یابى آن باید تلاش کرد، عمل به توصیه هاى زیر مى تواند در این رابطه کارساز باشد:
۱. سعى در درک صحیح از فلسفه زندگى و حیات؛ این مقوله کمک خواهد کرد تا انسان، جایگاه خود را در هستى بشناسد و در پرتو آن، راه درست زندگى را بیابد. دسترسى به این نکته، بخش مهمى از نگرانى ها را برطرف خواهد ساخت.
۲. یاد خدا و توجه به جایگاه او در هستى و اینکه ما در حال سیر به سوى او هستیم: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ» (بقره (۲)، آیه ۱۵۶.)
۳. بر پاداشتن نماز در اوقات خود و با توجه به شرایط و آداب آن؛
۴. تلاوت قرآن و تأمّل و تدبّر در آیات آن؛ مزمل (۷۳)، آیه ۲۰.
۵. دعا و راز و نیاز با خالق هستى، به ویژه در شب ها و مواقع تنهایى؛ (بقره (۲)، آیه ۱۸۶.)
۶. توکل به خداوند در همه امور زندگى و اعتماد و اعتقاد به قضا و قدر الهى (احزاب (۳۳)، آیه ۲۳.)
۷. در صورت نیاز ازدواج نقش مؤثرى در سکینه و آرامش خاطر دارد (روم (۳۰)، آیه ۶.)
براى مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. محمود اکبرى، غم و شادى در سیره معصومان.
ب. نورمن و نینت پیل، مثبت درمانى، ترجمه توراندخت تمدن، نشر دایره، پاییز ۱۳۷۸.


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.