آزادی و مسئولیت سیاسی ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ - ۳۲۷ بازدید

حضرت امام خمینی شعار (استقلال ازادی جمهوری اسلامی اسلامی) را برای ملت ایران قرار دادند، حال سوال این است ازادی در کلام امام خمینی به چه معناست و اگه هرکسی در ایران ازاد است چرا یک لیبرالیسم یا کمونیسم و امثال اینها نمیتواند به عنوان نامزد ریاست جمهوری باشد یا حتی حق رای ندارد؟

۱. بی تردید آزادی مطلق و بدون هیچ قید و شرط به هرج و مرج و اختلال امور جامعه می انجامد از این رو در هیچ تفکر و نظام سیاسی پذیرفته نیست بنابر این آزادی باید محدود باشد . سوال اینجاست که حد و مرز آزادی توسط چه کسی باید مشخص شود . در فرهنگ غربی که بر مبنای سکولاریسم و اومانیسم و لیبرالیسم استوار شده ،حدود آزادی بر پایه مبانی فکری غربی مشخص می شود و آزادی محدود به این است که آزادی دیگران را خدشه دار نکند. ضمن آنکه آزادی در این نظام ها محدود به چارچوب های فکری آن است و هیچ کس نمی تواند بدون پذیرش چارچوب نظام فکری حاکم بر نظام های سیاسی آنان ،فعالیت کند.در اسلام حدود آزادی را خداوند که خالق انسان و هستی است مشخص می کند و محدود به قوانین الهی است.در هر کشوری آزادی در حدود قانون است، در حدود قوانین آن کشور است. حضرت امام فرمودند:«در هر مملکتی آزادی در حدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند، معنی آزادی این نیست که هر کس بر خلاف قوانین ملت هر چه دلخواهش باشد، بگوید. قوانین ایران قوانین اسلام است. قوانین اسلام را باید ملاحظه کرد، در چهارچوب قوانین اسلام، در چهارچوب قانون اساسی، بیان آزاد و بحث آزاد است.»(صحیفه امام، ج ۷، ص ۵۳۵-۵۳۶)۲.از دیدگاه حضرت امام آزادی محدود به حدودی است .الف) نظم بخشی جامعه:
۱ - آزادی باید عقلایی و در چارچوب قانون باشد
امام بر این اعتقاد بودند که آزادی باید منطقی و بر طبق قانون باشد و می فرمودند: «گفته می شود که مردم آزادند، یعنی آزاد است انسان که بزند سر مردم را بشکند؟ ! آزاد است که قانون شکنی بکند؟ ! آزاد است که بر خلاف مسیر ملت عمل بکند؟ ! آزاد است که توطئه بکند بر ضد ملت؟ ! اینها آزادی نیست، در حدود قوانین در حدود کارهای عقلائی آزاد است .» ( صحیفه نور، ج ۶ ، ص ۱۹۲ )
۲ - آزادی موجب هرج و مرج نشود
نظم و آرامش در هر جامعه ای یکی از مهم ترین و اساسی ترین مسائل در قوام آن جامعه است، از این رو بر تمامی اعضای جامعه واجب است که از هر چه باعث اختلال در این نظام می گردد پرهیز کنند . متاسفانه برخی با درک نکردن معنای صحیح آزادی - خواسته یا ناخواسته - دست به اعمالی می زنند که باعث به هم خوردن نظامی می گردد که با خون هزاران شهید و جانباز برپاگشته است . امام خمینی در توصیه ای به چنین اشخاصی می فرمایند: «حالا که آزاد شدیم خودمان را به هرج و مرج بکشیم؟ حالا که آزاد هستیم به زیر دستان خودمان ظلم کنیم؟ حالا که آزاد هستیم، برخلاف نظامات اسلامی و برخلاف نظامات ملی عمل کنیم؟ هرج و مرج به پا کنیم؟ چون آزاد هستیم؟ تحت هیچ قاعده نباشیم تحت هیچ یک از قواعد اسلامی و ملی نباشیم؟ اگر این طور باشد آزادی را سلب کرده ایم .» ( همان، ج ۷، ص ۴۳ - ۴۲)
۳ - آزادی منجر به توطئه علیه نظام نگردد
با پیروزی انقلاب ; امام (ره) ضمن اعلام حمایت از آزادی های مشروع مردم، همیشه بر این نکته تاکید می کردند که آزادی غیر از توطئه است، لذا هیچ کس حق ندارد به بهانه آزادی به توطئه علیه نظام و جامعه اسلامی بپردازد و خطاب به توطئه گران فرمودند: «آزادی غیر توطئه است، آزادی بیان است و هرچه می خواهند بگویند، توطئه نکنند این آدم کشها و توطئه گرها را دفن خواهیم کرد .» چرا که اساسا هیچ نظامی حق توطئه بر ضد مصالح و امور خویش را به هیچ کس نمی دهد، در نظام اسلامی نیز مساله بدین نحو است و نمونه آن را می توان در برخورد رسول الله (ص) با یهودیان و مسیحیان مدینه جست و جو کرد که ایشان حقوق و آزادی ها و امتیازهای خاصی را برای آنها قائل شده بودند، اما هنگامی که یهودیان، با سوءاستفاده از آزادی های اعطایی رسول اکرم (ص) مشغول توطئه بر ضد کیان اسلام شده و به همکاری کفار قریش پرداخته و مقدمات حمله علیه مسلمانان را فراهم نمودند، در این جا بود که رسول الله (ص) با مطلع شدن این مساله، دستور سرکوب آنها را صادر نمودند، چرا که دیگر این جا مساله آزادی مطرح نبود، بلکه توطئه علیه امت و کیان اسلام بود .
ب- پایبندی به دین
امام خمینی همیشه بر آن بودند که جامعه را با تعالیم والای اسلامی منطبق ساخته و گامی به سوی تشکیل حکومت اسلامی، به معنای واقعی آن بردارند و لذا نگاه ایشان به آزادی از این منظر بود و طبعا از این منظر آزادی نیز دارای حدودی است که ما در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:
۱ - آزادی بهانه ای جهت اهانت به مقدسات نگردد
از نگاه لیبرالیسم هیچ امر مقدسی وجود ندارد، لذا آنها از هر گونه امر مقدسی تقدس زدایی می نمایند، و فهم و عقل خود را از هر چیز برتر دانسته، و بر همین اساس نه تنها از اندیشه های ارسطو و ارباب کلیسا، بلکه از هر گونه اعتقاد دینی ای تقدس زدایی نموده اند .
اما از دیدگاه اسلام هر آنچه بتواند انسان را به کمال برساند مقدس تلقی شده و دفاع از آن و حفظ حریم آن بر همگان واجب می باشد، و لذا امام خمینی (ره) می فرمایند: «مطبوعات آزادند مطالب بنویسند، اما آزاد هستند که اهانت به مثلا مقدسات مردم بکنند؟ !» ( صحیفه نور، ج ۷، ص ۱۹)
چرا که مقدسات مردم ما که همان اصول و احکام نورانی دین مبین اسلام می باشد، نه تنها مقوم خود دین است، بلکه اساسا یکی از مهم ترین علل پیروزی انقلاب اسلامی می باشد چرا که مردم با الهام گرفتن از این احکام و تعالیم خویش را از سلطه رژیم منحوس پهلوی رها ساخته و زمینه را برای نیل به آزادی به معنای حقیقی مهیا ساخته اند .
۲ - آزادی نباید منجر به فساد گردد
از آن جا که مهم ترین هدف آزادی از منظر اسلام رشد و تعالی انسان و نیل او به کمال می باشد، این امر مسلما با ترویج فساد در جامعه در تضاد است، زیرا اساسا فساد باعث رشد و تعالی بعد حیوانی انسان می گردد و نه بعد انسانی و الهی او، و لذا بر همین اساس بود که امام (ره) فرمودند: «ما آزادی فساد نمی دهیم » (همان، ج ۶، ص ۸۶ ) و خطاب به کسانی که بی بند وباری را آزادی می پنداشتند فرمودند: «شما بی بند وباری را آزادی می دانید، شما فساد اخلاق را آزادی می دانید، شما فحشا راآزادی می دانید، . . . البته آزادی که منتهی می شود به فساد، آزادی که منتهی می شود به تباهی ملت، به تباهی کشور، آن را نمی توانیم بدهیم .» ( همان، ج ۸، ص ۲۷۲ )
۳. عهده دار شدن مسئولیت در هر کشوری مشروط به قبول داشتن چارچوب ها و اصول نظام سیاسی توسط افراد است و نمی توان انتظار داشت کسی که اعتقادی به چارچوب های حاکم بر یک نظام سیاسی نداشته باشند، عهده دار مسئولیت در آن نظام سیاسی بشود. آیا در نظام های سیاسی که دم از دموکراسی و آزادی می زنند اجازه می دهند که کسانی در مسئولیت ها قرار بگیرند که اعتقادی به نظام فکری حاکم نداشته باشند؟آیا در آمریکا اجازه می دهند که کسی غیر از حزب جمهوری و دموکرات نامزد ریاست جمهوری شوند؟ بنابر این کسی که می خواهد عهده دار مسئولیت در نظام سیاسی اسلامی شود ، باید چارچوب های حاکم بر آن نظام را قبول داشته باشد از این رو یک فرد کمونیست یا لیبرال که اعتقادی به دین ندارد، نمی تواند در نظام اسلامی عهده دار مسئولیت بشود و این منافاتی با آزادی ندارد. آزادی محدود به چارچوب قانون است و قانون در کشور ما قانون اسلامی است.
در عین حال حقوق اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی در کشور رعایت شده و هر فرد ایرانی از حق رای برخوردار است. اما لازمه عهده دار شدن مسئولیت های مهم در کشور اسلامی، پذیرش و اعتقاد به مبانی نظام اسلامی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.