آغاز خلقت ۱۳۹۱/۸/۹ - ۱۳ بازدید

بر اساس نظریه برخی فلاسفه مانند ملاصدرا حدوث جهان ذاتى است، نه زمانى؛ یعنى، جهان واجب الوجود بالذات نیست و از همین رو نیازمند آفریننده است؛ لیکن لازمه مخلوق بودن هستى، آفرینش در زمان و مسبوق بودن به عدم زمانى نیست؛ زیرازمان از لوازم ماده است و پیش از خلقت ماده، زمانى نبوده است تا براى جهان آغازى در زمان فرض کنیم و سپس سؤال کنیم که خداوند در چه زمانی جهان را آفریده است. از طرف دیگر نحوه اراده الهی مانند ما نیست که در لحظه ای چیزی اراده کند و لحظه ای دیگر جزء دیگر. خداوند به یک اراده نخستین همه هستی از جمله انسان را با همه لوازم و قوانین آن آفریده است.
بر اساس نظریه برخی فلاسفه مانند ملاصدرا حدوث جهان ذاتى است، نه زمانى؛ یعنى، جهان واجب الوجود بالذات نیست و از همین رو نیازمند آفریننده است؛ لیکن لازمه مخلوق بودن هستى، آفرینش در زمان و مسبوق بودن به عدم زمانى نیست؛ زیرازمان از لوازم ماده است و پیش از خلقت ماده، زمانى نبوده است تا براى جهان آغازى در زمان فرض کنیم و سپس سؤال کنیم که خداوند در چه زمانی جهان را آفریده است. از طرف دیگر نحوه اراده الهی مانند ما نیست که در لحظه ای چیزی اراده کند و لحظه ای دیگر جزء دیگر. خداوند به یک اراده نخستین همه هستی از جمله انسان را با همه لوازم و قوانین آن آفریده است. البته این کار نافی تدریجی بودن نظام خلقت از جمله تدریجی بودن جهان خلقت انسان نیست، بلکه با همان اراده نخست امور دفعی و تدریجی هر کدام به وجه مناسب خود تقدیر شده اند و حتی اموری که میلیاردها سال دیگر رخ می دهد همه پیامدهای همان اراده نخسیتن اند چنان که قرآن می فرماید: «و ما امرنا اله واحده کلمح بالبصر؛ امر ما یکی بیش نیست، هم چون چشم برهم زدنی».

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.