آفرینش از عدم ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ - ۱۶۳۹ بازدید

نخست باید دانست جهان از عدم خلق نشده است بلکه از شیء مادی قبلی آفریده نشده . لذا منظور از خلق از عدم به معناى آفرینش ابتدایى و بی وابسته به هر ماده پیشین است به عبارت دیگر آفرینش جهان صرفا مستند به اراده حق تعالى است و نیازمند ماده پیشینى نیست که خداوند جهان را از آن پدید آورد بر خلاف خلاقیت و آفرینش دست ساخت بشرى است که حاصل کشف و تغییر صورتها و ترکیب مواد نخستین براى پدید آوردن محصولى نوین است.
امام صادق(ع) درباره آفرینش جهان می فرماید: «خداوند از چیزی جهان را نیافریده است نه این که (از هیچ چیز و عدم جهان را آفریده باشد)».

نخست باید دانست جهان از عدم خلق نشده است بلکه از شیء مادی قبلی آفریده نشده . لذا منظور از خلق از عدم به معناى آفرینش ابتدایى و بی وابسته به هر ماده پیشین است به عبارت دیگر آفرینش جهان صرفا مستند به اراده حق تعالى است و نیازمند ماده پیشینى نیست که خداوند جهان را از آن پدید آورد بر خلاف خلاقیت و آفرینش دست ساخت بشرى است که حاصل کشف و تغییر صورتها و ترکیب مواد نخستین براى پدید آوردن محصولى نوین است.
امام صادق(ع) درباره آفرینش جهان می فرماید: «خداوند از چیزی جهان را نیافریده است نه این که (از هیچ چیز و عدم جهان را آفریده باشد)».
این دقت در عبارت نمایانگر احاطه علمی امام صادق(ع) و نشانگر قدرت بی پایان و بی نیازی خداوند در هنگام آفرینش جهان است.
«و فی کتاب الاحتجاج للشیخ الطبرسی قال الزندیق لابی عبدالله(ع) من ای شی خلق قال علیه السلام: لا من شی فقال کیف یحیی من لاشی. قال: ان الاشیاء لاتخلوا ان تکون خلقت من شی او من غیر شی فان کانت خلقت؛ از امام صادق(ع) پرسیده شد: جهان از چه چیزی آفریده شده است؟ حضرت فرمودند از چیزی آفریده نشده. پرسیده شد: چگونه خداوند از هیچ چیز زنده می کند. حضرت پاسخ دادند: موجودات یا از چیزی آفریده می شوند و یا از غیر شیء [مادی] آفریده می شوند» (محمد صالح مازندرانی، شرح اصول کافی، ج 3، ص 300 و 301).

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.