آفرینش محبت ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ - ۱۶۴۵ بازدید

منظور علامه حسن زاده آملی از این جمله چیست: اولین چیزی که خداوند اراده کرد بیافریند محبت است یعنی همه چیز مخلوق است غیر از محبت.

در پاسخ به توضیحی در این باره توجه کنید : 1- اساس آفرینش هستی برمحبت استوار است و حرکت عالم حرکت حبی و بر محوریت محبت است . 2- این جمله بیان می کند که اولین مخلوق الهی محبت است که همه مخلوقات بر اساس ان خلق شده اند و اگر محبت نبود هیچ مخلوقی افریده نمی شد . پس همه چیز در واقع آفریده و مخلوق محبت است و از این نظر محبت خود عامل خلقت و باعث ان است و خود مخلوق چیزی از سنخ غیر خودش نمی باشد .
3- در روایات به این نکته اشاره شده که حب خداوند به خودش اساس آفرینش است زیرا او دوست داشت که شناخته شود و مخلوق را افرید تا توسط آنها شناخته شود. این مطلب در روایت قدسی معروف امده است که در ان خداوند می فرماید :
کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف.
من گنجی پنهان بودم و دوست داشتم که شناخته شوم و مخلوق را آفریدم تا شناخته شوم .
(رسائل الکرکی:3/159)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.