نسخه آزمایشی

آمریکا و جهان اسلام- کلام امام ۱ ۱۳۸۸/۸/۵ - ۳۷۹۵ بازدید

آمریکا و جهان اسلام کلام امام ۱

اگر خداوند
توفیق دهد، قصد داریم در هر شماره بخش هایی از  کلام  بنیان گذار جمهوری
اسلامی ایران را تقدیم حضورتان کنیم. در این شماره صحبت های امام را در مورد آمریکا
و جهان اسلام می خوانید.
 


الف - شناسایی منابع

شما غافل از این شیاطین نباشید که این ها مطالعه کرده هستند، ماها

تازه وارد این میدان ها شدیم ، شماها تازه وارد این میدان ها شدید و
بر حسب آن حس

انسانی هم که دارید آن شیطنت ها که در آن هستند کمتر وارد هستید،
این ها مطالعه

کردند، نه ده سال و نه سال ، در طول تاریخی که راه پیدا کردند
مطالعه کردند، نه

مطالعه فقط کشورها را، یعنی مخازن این جاها را، این هم یک مطالعه
طولانی در آن شده

، قبل از این که اتومبیل و طیاره و این طور مسائل پیدا بشود، این ها
کارشناس هاشان

را می فرستادند در شرق و وجب به وجب این مملکت ها را گردش می کردند،
با شتر می

رفتند این بیابان ها را، با قافله ها می رفتند این بیابان ها را
گردش می کردند و هر

جائی که یک چیزی پیدا می شد یادداشت می کردند، نقشه برمی داشتند،
این یک سری کارشان

که بفهمند در کشور شما چه دارد، مخازن شما چی هست ، این مال حالا
نیست ، این مال ،

از سابق که راه باز کردند دنبال این قضیه هستند. و یک مطلب دیگری که
شاید به آن

بسیار اهمیت می دادند این بود که مطالعه در حال مردم ایران بکنند یا
مردم شرق

بکنند
(۱)


دولت های قدرتمند خصوص آمریکا نقشه هایشان

را از سالهای بسیار طولانی کشیدند و قبل از این ها هم ، قبل از
آمریکا انگلستان کسی

بود که نقشه کش بود. این ها مطالعاتشان را در همه کشورهائی که در
دنیا هستند خصوصا

کشورهائی که مورد نظر است از حیث مخازن و از حیث محلی که ،
جغرافیائی که دارد، نقشه

های بسیار دقیق کشیده اند و حتی کشور ما و سایر کشورهائی که نظیر ما
هستند، آنها از

مخازن و از جاهائی که مورد نظرشان هست از ما بهتر مطلعند، آنها
کارشناس های خودشان

را آنوقتی که ماشین و اتومبیل و این ها نبود، می فرستادند و با شتر
همراه کاروان ها

می رفتند و همه جا را گردش می کردند و با آن ابزاری که داشتند،
آنجاهائی که ما

مخازن زیرزمینی از هر حیث ، چه نفت و چه طلا و چه سایر چیزها داشتیم
، شناسائی

کردند.
(۲)
 


ب
-
سیطره سیاسی اقتصادیآمریکا می خواهد که همه کشورها را زیر نفوذ خود داشته باشد ولی ما

چنین تصوری را نمی توانیم بپذیریم و ملّت از آن خسته شده است ملّت
های دیگر نیز با

پیروی از ملّت ما خود را از دست اندازی استثمار رهائی خواهند داد.(۳)


یکی از مسایل بسیار مهمی که به عهده علما و

فقها و روحانیت است ، مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط
اقتصادی شرق و غرب و

مبارزه با سیاست های اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی در جامعه است ،
هر چند که این

بلیه دامنگیر همه ملتهای جهان گردیده است و عملا بردگی جدیدی بر همه
ملّت ها تحمیل

شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زر و زور
پیوند خورده اند

و حق تصمیم گیری در مسایل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و علی
رغم منابع سرشار

طبیعت و سرزمین های حاصلخیز جهان و آب ها و دریاها و جنگل ها و
ذخایر، به فقر و

درماندگی گرفتار آمده اند و کمونیست ها و زراندوزان و سرمایه داران
با ایجاد روابط

گرم با جهانخواران ، حق حیات و ابتکار عمل را از عامه مردم سلب کرده
اند و با ایجاد

مراکز انحصاری و چندملیتی ، عملا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و
همه راه های

صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتی نرخگذاری و بانکداری
را به خود منتهی

نموده اند و با القای تفکرات و تحقیقات خودساخته ، به توده های
محروم باورانده اند

که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده والا راهی برای ادامه حیات پابرهنه
ها، جز به تن

دادن به فقر باقی نمانده است و این مقتضای خلقت و جامعه انسانی است
که اکثریت قریب

به اتفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهی اندک
هم از پرخوری و

اسراف و تعیش ها جانشان به لب آید. به هر حال این مصیبتی است که
جهانخواران بر

بشریت تحمیل کرده اند و کشورهای اسلامی به واسطه ضعف مدیریت ها و
وابستگی ، به

وضعیتی اسف بار گرفتار شده اند که این به عهده علمای اسلام و محققین
و کارشناسان

اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان
اسلام ، طرح ها

و برنامه های سازنده و در برگیرنده منافع محرومین و پابرهنه ها را
ارائه دهند و

جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند
(۴)
 


ج
-
اغفال و حفظ برتریجهانخواران که با نام های پرزرق و برق و شعارهای طرفداری از حقوق
بشر

و صلح دوستی و آرامش جهان و طرفداری از توده های کارگر و کشاورز به
جان جهانیان

مظلوم افتاده و فساد و ترور و قتل و غارت را در صحنه گیتی روزافزون
می کنند و از

بیداری مظلومان و ستمدیدگان جهان در طول تاریخ خطر را از نزدیک می
بینند، به فکر

اغفال آنان افتاده اند و رفت و آمدها برای برچیدن سلاح های مخرب که
جهان را تهدید

می کند جز شعاری بیش نتوان بود کدام عاقل است که باور کند که اینان
از این گونه

مسائل صرف نظر نمایند و به حال بشریت رحم کنند! بعید نیست که آمریکا
از این ملاقات

ها و مذاکره ها دو مقصود داشته باشد: یکی اغفال جهانیان و جلب نظر
آنان و به خاموشی

کشاندن شعله هایی که در دل مظلومان جهان بر ضد منافع نامشروع این
ابرمتجاوز افروخته

شده و رو به افزایش است و دیگر اغفال شوروی و همدستان و همداستانانش
تا برتری اتمی

خود را حفظ کند.(۵)
 


د
-
کودتا و تهاجم فرهنگی


آنچه دو ابرقدرت جهان و قدرت های تابع این قدرت ها با هم اتفاق
دارند

و هیچ گاه از این اتفاق دست بردار نیستند عقب نگه داشتن کشورهای
جهان سوم ،خصوصا

کشورهای پهناور و غنی اسلامی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و
سیاسی و نظامی

است و تحمیل جهات استعماری در تمامی امور مذکوره بر جهان سوم می
باشد و برای این

مقصد که در نظر آنان بسیار دارای اهمیت است ، زحمت ها متحمل شدند و
وقت ها و پول

های بسیاری صرف نموده اند و می نمایند در سابق ، سردمداران این
توطئه ها، بریتانیا

و فرانسه بودند و پس از آن آمریکا و شوروی ، اینان برای مقاصد شوم
خود، کودتاها به

راه انداختند و رژیم هایی را برچیده و رژیم های وابسته به خود را به
روی کار آوردند

و بعید به نظر می رسد که این دو ابرقدرت در صدد براندازی رقیب باشند
چه ، که از آن

مایوسند. اختلاف بر سر تقسیم طعمه ها و کشورهای جهان سوم است و برای
به دست آوردن

سلطه استعماری نو، بهترین راه را در حمله به فرهنگ های ملّت ها
دانسته و دانشگاه ها

را به خدمت گرفتند و با به دست آوردن این مراکز، از ره آوردهای آنها
مجلس های

فرمایشی ساخته و حکومت های دلخواه به دست آوردند و نظام ها را، سر
تا قدم ، غربی یا

شرقی کردند و آنان که در این کشمکش ها از همه بیشتر صدمه دیدند و
رنج کشیدند،

کشورهای اسلامی بوده و هستند.(۶)
 


ه - غارت منابع

مهمترین و درد آورترین مساءله ای

که ملّت های اسلامی و غیر اسلامی کشورهای تحت سلطه با آن مواجه است
موضوع آمریکاست
.
دولت آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشورهای جهان برای بیشتر بلعیدن
ذخایر مادی

کشورهای تحت سلطه ، از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. آمریکا دشمن
شماره یک مردم محروم

و مستضعف جهان است . آمریکا برای سیطره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و
نظامی خویش بر

جهان زیر سلطه ، از هیچ جنایتی خودداری نمی نماید. او مردم مظلوم
جهان را با

تبلیغات وسیعش ‍ که به وسیله صهیونیسم بین چ سازماندهی می گردد،
استثمار می نماید

او با ایادی مرموز و خیانتکارش ، چنان خون مردم بی پناه را می مکد
که گوئی در جهان

هیچ کس جز او و اقمارش حق حیات ندارند
 (۷)

من فکر می کردم

که اگر ما بتوانیم یک دیواری مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشیم ،
بین ممالک اسلامی

و چه بکشیم ، دیوار زمینی و هوایی که مملکت ما از دست آنها نجات
پیدا کند و حتی

ترقیاتشان را هم ما عذرش را بخواهیم به نفع ما بیشتر است ، حتی
آنهائی که به اسم

ترقی به ما می دهند... شما تصور نکنید که این ها برای ما و برای
صلاح ما یک قدم

بردارند هر که این را تصور بکند این جاهل است ، که این ها بخواهند
ممالک شرق یک قدم

رو به ترقی برود این ها نمی خواهند ممالک شرق باید فکر خودشان
باشند، نسیان کنند

غرب را و خودشان مشغول بشوند به اصلاح حالشان اگر ما می توانستیم که
بکلی منقطع

بشویم از این ها، اجازه میداد این مسائل که بکلی منقطع بشویم از این
ها، به صلاحمان

بود.(۸)
 


ز
-
ایجاد قرنطینه سیاسی


واقعیت این است که دول استکباری شرق و غرب و خصوصا آمریکا و شوروی

عملا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسی تقسیم کرده اند در بخش
آزاد جهان ،

این ابرقدرت ها هستند که هیچ مرز و حد و قانونی نمی شناسند و تجاوز
به منافع دیگران

و استعمار و استثمار و بردگی ملّت ها را امری ضروری و کاملا توجیه
شده و منطقی و

منطبق با همه اصول و موازین خودساخته و بین المللی می دانند. اما در
بخش قرنطینه

سیاسی که متاءسفانه اکثر ملل ضعیف عالم و خصوصا مسلمانان در آن
محصور و زندانی شده

اند، هیچ حق حیات و اظهارنظری وجود ندارد، همه قوانین و مقررات و
فرمول ها همان

قوانین دیکته شده و دلخواه نظام های دست نشاندگان و دربرگیرنده
منافع مستکبران

خواهد بود و متاءسفانه اکثر عوامل اجرایی این بخش همان حاکمان تحمیل
شده یا پیروان

خطوط کلی استکبارند که حتی فریاد زدن از درد را نیز در درون این
حصارها و زنجیرها

جرم و گناهی نابخشودنی می دانند، و منافع جهانخواران ایجاب می کند
که هیچ کس حق

گفتن کلمه ای که بوی تضعیف آنان را بدهد یا خواب راحت آنان را آشفته
کند ندارد و از

آن جا که مسلمانان جهان به علت فشار و حبس ‍ و اعدام ، قدرت بیان
مصیبت هایی را که

حاکمان کشورشان بر آنها تحمیل کرده اند را ندارند، باید بتوانند در
حرم امن الهی

مصایب و دردهایشان را با کمال آزادی بیان کنند تا سایر مسلمانان
برای رهایی آنان

چاره ای بیندیشند.
(۹)

راستی چه شده است که استکبار جهانی و در

راءس آن آمریکا این قدر طرفدار ملّت ها شده است و جنگ افروزان و آتش
بباران معرکه

ها و جلادان قرن به شرف انسانیت و همزیستی مسالمت آمیز اعتقاد پیدا
کرده اند و از

عطش سیراب ناشدنی و خصلت خونخواری خود که طبیعت فرهنگ سرمایه داری و
کمونیزم است ،

منصرف شده اند و شمشیرها و خنجرها و قداره های فرو رفته در قلب و
جگر ملّت ها را به

غلاف کشیده اند آیا این حقیقت است یا فریب و آیا این همان جلوه های
دیگر شبیخون ها

و بی انصافی هایی نیست که روزی سکوت را مصلحت خویش می دید و امروز
صلح طلبی را؟ آیا

به راستی از این طریق جهانخواران نمی خواهند از ضربه آخر ما جلوگیری
کنند و برای

حفظ منافع خویش سیاست جنگ و صلح جهانی را به تصمیمات و فکرهای
پوسیده و شیطانی خود

گره بزنند و عملا جان و مال و مملکت و امنیت ملل عالم را به قبضه
قدرت خود درآورند

که به طور قطع و یقین ، علت و فلسفه سماجت و اصرار جهانخواران در
تحمیل صلح بر ملّت

ایران، نشاءت گرفته از همین تفکر است
.(۱۰)

 


ط - فریب ملّت های جهان سوم

رئیس جمهور آمریکا گفته است که ،

یعنی اعلام کرده است یک هفته برای ملّت های زیر بند و از مردم ،
ملّت ها خواسته است

که شماها باید برای آزادی خودتان از این کسانی که شما را در بند
کشیدند جدیت کنید و

رئیس جمهور گفته من هم با شما موافقم . من نمی دانم که این مطلب را
برای کی می

گوید. برای این ملّت هایی که همه در بند خودش هستند می گوید؟ او که
می داند مطلب

را، می خواهد کی را اغفال کند؟ می خواهد ملّت آمریکا را اغفال کند؟
ملّت آمریکا می

داند از پیش که شما چه کردید با دنیا می خواهد بلوک شرق را فقط
اشخاصی باید که مردم

را به بند می کشند معرفی کند؟ همه می دانند که هر دو هستید می خواهد
این ملّت هایی

که در تحت بند هستند بگوید که به من ربطی ندارد که این ملّت ها شاید
اکثرا زیر بند

آمریکا هستند، در بند آمریکا هستند؟ می خواهد چی بگوید این آدم ؟(۱۱)
 


ی
-
آزمایشگاه طبی


غرب به

ما یک چیزی که مفید به حال ما باشد نخواهد داد و نداده است غرب هر
چه به این طرف

فرستاده آنهائی بوده که برای خودش مفید بوده است حالا مضر به حال ما
باشد یا نباشد

مطرح نیست من این را مکرر گفته ام و از بس متاءثر شده ام این را باز
مکرر می کنم که

در چند روز پیش از این ، چند وقت پیش از این در مجله ، در روزنامه
خواندم که

دواهایی در آمریکا قدغن شده است که استعمال بکنند آنجا، لکن مجازند
که به دنیای

ثالث بفرستند شما ببینید این ها چه نظری به ما می کنند ما را مثل یک
موجود زنده

شاید فرض نمی کنند، و الله برای هر موجود زنده هم انسان این طور
حاضر نیست که یک

دوایی که مضر است ، بفرستد که به حیوان بدهد شما ببینید که ما با چه
موجوداتی مقابل

هستیم ، با چه موجودات کثیفی در آمریکا ما مواجه هستیم آمریکا ملّت
را نمی گویم

دولت را می گویم دولت های ابر قدرت با ما چه معامله می کنند و ما
باز خاضع آنها

هستیم باز برای آنها کار می کنیم بشکند قلم هایی که برای این ها
دارد کار می کند و

بشکند زبان ها و ببرد زبان هایی که به نفع این ها دارد صحبت می کند
و باز ملّت را

می خواهد تباه کند.(۱۲)

ما با کی ملاقات کنیم ؟ با چه جمعیتی ملاقات

کنیم ؟ با آنهائی که اسم خودشان را بشر دوست گذاشتند لکن دوائی اگر
چنانچه ببینند

که بخواهند تجربه کنند که آیا ضرر دارد یا ندارد می فرستند در طرف
های ، همانطوری

که شما، دکترهای شما وقتی که بخواهند امتحان کنند یک دوائی را به
خرگوش ‍ می زنند

با به موش می زنند، این ها به دنیای سوم می فرستند، ما با این ها می
توانیم بنشینیم

صحبت کنیم ؟ ما با این ها می توانیم که ، مملکتی را که آنها این طور
ما را حساب می

کنند، مثل خرگوش ما را حساب می کنند یا بدتر، امتحان دواهاشان را
روی جوان های ما

می کنند.(۱۳)
 


پی نوشت ها

۱-
 صحیفه نور، جلد: ۱۱، ص : ۲۳۱،
در جمع دانشجویان پیرو خط امام مستقر در لانه جاسوسی ، تاریخ
سخنرانی : ۲۰/۱۰/۵۸

۲-

صحیفه نور، جلد: ۱۵ ص : ۱۴۲، در جمع ائمه جماعات
استان خراسان و روحانیون کاروانهای حج ،
تاریخ سخنرانی : ۱۸/۶/۶۰.

۳-

صحیفه نور، جلد: ۴، ص : ۱۸۶،
مصاحبه امام خمینی با لوموند، تاریخ سخنرانی : ۱۹/۱۰/۵۷

۴-

صحیفه نور، جلد: ۲۰، ص : ۱۲۸،
پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانی : ۶/۵/۶۶

۵-

صحیفه نور، جلد: ۱۹، ص : ۲۱۰،
پیام به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، تاریخ سخنرانی :
۲۲/۱۱/۶۳

۶-

صحیفه نور، جلد: ۱۹، ص : ۲۰۳،
پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانی : ۲۵/۵/۶۴

۷-

صحیفه نور، جلد: ۱۳، ص : ۸۳،
پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانی : ۲۱/۶/۵۹

۸-

صحیفه نور، جلد: ۱۰، ص : ۵۷، در
جمع دبیران عضو انجمن اسلامی آذربایجان غربی ، تاریخ سخنرانی :
۴/۸/۵۸

۹-

صحیفه نور، جلد: ۲۰، ص : ۲۳۰،
پیام حج و قبول قطعنامه ، تاریخ سخنرانی : ۲۹/۴/۶۷

۱۰-

صحیفه نور، جلد: ۲۰، ص : ۱۱۹،
پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانی : ۶/۵/۶۶

۱۱-

صحیفه نور، جلد: ۱۸، ص : ۱۹،
بیانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات استانهای کشور و مسؤ ولان
دفتر نماین دگی امام ، تاریخ سخنرانی : ۲۱/۳/۶۲

۱۲-

صحیفه نور، جلد: ۱۰، ص : ۷۶، در جمع اعضای انجمن
اسلامی دانشجویان مدرسه عالی ترجمه
مفیدی ، تاریخ سخنرانی : ۷/۸/۵۸

۱۳-

صحیفه نور، جلد: ۱۰، ص : ۱۶۳،
در جمع کارمندان و کارکنان شهرداری اهواز، تاریخ سخنرانی :۱۷/۸/۵۸
 


به نقل از
کتاب آمریکا از دیدگاه امام خمینى(ره) تهیه شده در مرکز تحقیقات سپاه

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.