آموزه ها و احکام در مسیحیت ۱۳۹۰/۲/۶ - ۴۲۴۳۳ بازدید

مسیحیت حدود ۲۰۰۰ سال پیش و در فلسطین ، همزمان با تولد عیسی حیات خود را آغاز کرد. عیسی مسیح به عنوان بنیانگذار این دین شناخته می شود وی از حضرت مریم به دنیا آمد۱ و در سن سی سالگی به نبوت رسید و مدت سه سال تبلیغ کرد و سر انجام بر اثر دشمنی یهود بنا به نقل انجیل به صلیب کشیده شد۲ و سپس جسد او را دفن کردند ولی پس از سه روز دو باره زنده شد و به آسمان ها رفت. اما بنا بر آیات قران؛ آنان مسیح را نکشتند و بر صلیب نکشیدند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد ۳
پیشینه کتاب مقدس
مسیحیت حدود ۲۰۰۰ سال پیش و در فلسطین ، همزمان با تولد عیسی حیات خود را آغاز کرد. عیسی مسیح به عنوان بنیانگذار این دین شناخته می شود وی از حضرت مریم به دنیا آمد۱ و در سن سی سالگی به نبوت رسید و مدت سه سال تبلیغ کرد و سر انجام بر اثر دشمنی یهود بنا به نقل انجیل به صلیب کشیده شد۲ و سپس جسد او را دفن کردند ولی پس از سه روز دو باره زنده شد و به آسمان ها رفت. اما بنا بر آیات قران؛ آنان مسیح را نکشتند و بر صلیب نکشیدند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد ۳
پیشینه کتاب مقدس
براساس گزارش هاى معتبر و مستند تاریخى کتاب هاى مقدس مسیحیان، در طول ۱۵۰۰ سال تألیف و گردآورى شده است و مجموع ۴۶ کتاب عهد عتیق یهود و ۲۷ کتاب عهد جدید یعنى انجیل، براساس نوعى توافق، حاصل شده است.۴
دخالت و تألیف بشرى در تدوین کتاب مقدس و در نتیجه تحریف آن، باعث گردید که پیامدهاى ناگوارى براى کتاب مقدس، به وجود آید.۵
در اینجا کافى است به اعتراف برخى از عالمان و اندیشمندان مسیحى بسنده کنیم:
۱. رابرت م.گرنت۶ انطباق انجیل فعلى را با گفته هاى عیسى به صراحت رد مى کند و مى گوید: «این بدان معنا نیست که عیسى تمام کلماتى را که گزارش شده است دقیقاً به همان شکلى که انجیل نویسان نوشته اند گفته است».۷
۲. ارنست رنان؛ کتاب مقدس را نگاشته انسان دانسته، آن را همچون دیگر مکتوبات بشرى مشتمل بر خطاهایى مى شمارد و بر وجود داستان هاى دروغین و افسانه ها در آن تأکید مى ورزد.۸
۳. توماس میشل - استاد الهیات مسیحى - بر آن است که به اعتقاد بیشتر متفکران کاتولیک، پروتستان و ارتودوکس، کتاب هاى مقدس، املاى الهى نیست و داراى عصمت لفظى نمى باشد و گاهى نویسندگان بشرى، نظریات غلط یا اطلاعات اشتباه آمیزى را در متن کتاب باقى گذاشته اند.۹
تحریفات و تناقضات کتاب مقدس
۱. اناجیل از همان آغاز در نسب نامه عیسى (علیه السلام) گرفتار تناقض شده اند. انجیل لوقا باب ۳، نسب عیسى تا داود را ۴۲ نفر و انجیل متى باب اول، ۲۷ نفر و کتاب تواریخ ایام، باب ۳، ۲۱ نفر معرفى کرده و از آنان نام برده اند.
۲. در سِفر «پیدایش» مى خوانیم: «بعد از این ایام که خدا ابراهیم (علیه السلام) را امتحان کرد، به او گفت: اى ابراهیم. عرض کرد: لبیک. گفت: «اکنون پسر خود را که یگانه فرزند تو است و او را دوست مى دارى، یعنى «اسحاق» را بردار و بر زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکى از کوه هایى که به تو نشان مى دهم به عنوان هدیه سوختنى، قربانى کن».۱۰
در این متن که مربوط به جریان ذبح کردن یکى از فرزندان حضرت ابراهیم (علیه السلام) به دست او است، پس از عبارت «یگانه فرزند»، عبارت «یعنى اسحاق» قرار گرفته است. در حالى که عبارت صریح عهد عتیق، وعده تولد اسحاق را سیزده سال پس از تولد اسماعیل مى داند.۱۱ یعنى اسماعیل تا چهارده سالگى تنها فرزند ابراهیم است. پس در اینجا تحریفى صورت گرفته و عبارت «یعنى اسحاق» بعداً به متن عهد عتیق اضافه شده است.
۳. افسانه هاى بى پایه؛ «اوریگن» برجسته ترین عضو مکتب تفسیرى اسکندریه در رابطه با وجود افسانه هاى غیرعقلانى در عهدین مى نویسد:
«اناجیل، مملو از چنین عباراتى است؛ مانند: «وقتى که شیطان عیسى را بالاى کوهى بلند مى برد تا از آنجا قلمرو کل جهان و عظمت آن را به او نشان دهد!»۱۲
۴. تقویت ظلم؛ یکى دیگر از آموزه هاى نامعقول کتاب مقدس، توجیه ظلم و ستم و دعوت به سکوت در برابر حاکمان ظالم، به بهانه این است که آنان، حاکم و سایه خدا در زمینند!!۱۳
آموزه های مسیحیت
برخی تعالیم در مسیحیت وجود دارد که در دیگر ادیان ابراهیمی دیده نمی شود. برای نمونه می توان به تثلیث، گناه نخستین، فدا و نسخ شریعت اشاره کرد. در ادامه به بررسی اجمالی این موارد می پردازیم.
۱. تثلیث (trinity)
باور به تثلیث اساس آموزه های مسیحیت بوده و راز نخستین شمرده می شود؛ مسیحیان هر کاری را با آن آغاز می کنند و اولین مساله ای که می آموزند همین است: به نام پدر، پسر و روح القدس. ایشان هنگام خوردن غذا و ورود به کلیسا و سایر عبادات این عبارت را تکرار می کنند. با این همه، فهم آن برای مسیحیان نه تنها بسیار مشکل، بلکه غیر ممکن است!
۱-۱. سیر پیدایش تثلیث
بنا به گزارشات تاریخی، مسیحیان اولیه هیچ گونه اعتقادی به تثلیث نداشتند و مسیح را پیامبر و برگزیده خدا می دانستند. برای مثال ابیونی ها جماعت بزرگی بودند که تا قرن چهارم ادامه حیات دادند و عیسی را فقط پسر مریم می دانستند۱۴؛ اما در قرن چهارم با زور سرنیزه سرکوب شدند.
به روایت بسیاری از تاریخ نگاران مسیحی پولس نخستین کسی بود که باور به خدا بودن عیسی را پایه گذاری کرد و آن را ترویج نمود تا بتواند با ایجاد یک خدای محسوس، بت پرستانی که عادت به پرستش خدای محسوس داشتند را به کیش جدید دعوت کند.۱۵
شایان ذکر است که ترتولیانوس۱۶ (که از الهی دانان و مدافعه نویسان بزرگ مسیحیت به شمار می رود) در قرن سوم واژه تثلیث Trinitas را نخستین بار بکار برد.۱۷
۲-۱. معنای تثلیث
الهی دانان مسیحی معتقدند که اصطلاح تثلیث یکی از بزرگ ترین و مشکل ترین دشواری هایی است که دانشجوی مسیحی با آن مواجه می شود.۱۸ مسیحیان برآنند که تثلیث با حقایق برتر الهی مرتبط است و در نتیجه عقل انسان راهی برای فهم معنای آن ندارد. پس تثلیث به مثابه سرّی ناگشوده باقی می ماند.
درک مسیحیان از تثلیث از اعتقاد همزمان به سه گزینه زیر تشکیل می شود:۱۹
۱- سه شخص متمایز هستند که الوهیت دارند.۲۰ این سه شخص از یکدیگر متمایز هستند و بواسطه ویژگی های شخصیشان از یکدیگر تمییز داده می شوند.۲۱ این بدین معناست که:
پدر پسر نیست ، پدر روح القدس نیست ، پسر روح القدس نیست
۲- هر شخص کاملا خداست، به این معنا که هر یک فقط در قسمتی از الوهیت شریک نیستند ، بلکه هر کدام به تنهایی در الوهیت کامل هستند:۲۲
خدای پدر خدای کامل است ،خدای پسر خدای کامل است ، روح القدس خدای کامل است.
۳- فقط یک خدای واحد حقیقی وجود دارد. بنابر این، این تصور که مسیحیان به سه خدا معتقدند درست نیست، بلکه به باور ایشان، یک خدا با سه شخص وجود دارد.۲۳
برای روشن تر شدن معنای تثلیث باید بدانیم تثلیث مانند یک مثلث نیست که هر کدام از شخصیت های آن یک ضلع باشد و هر سه با هم مثلثی واحد باشند؛ زیرا در تثلیث هر خدا به تنهایی یک خدا است اما در مثلث هر ضلع یک مثلث نیست.۲۴
همچنین تثلیث مانندیک شخص نیست که همزمان هم پدر باشد هم پسر و هم همسر؛ زیرا در تثلیث سه شخص متمایز وجود دارد نه یک نفر با سه نقش.۲۵
برای فرار از بحران خرد گریزی تثلیث، کلیسا تلاش فراوانی برای عقل پذیر نمودن تثلیث داشت. وقتی نظریه تثلیث را در ترازوی منطق میگذاریم می بینیم که عقل این نظریه را نمی پذیرد و به صراحت آن را انکار می کند. مسیحیان به این مساله یک جواب مشترک می دهند که ما نباید توقع داشته باشیم که چگونگی این امور را درک کنیم و اصلا منطق انسانی هرگز نمی تواند این مسائل را حل کند.۲۶
البته این مساله کمتر توضیح داده می شود که چگونه باید به آموزه ای ایمان بیاوریم که نه فراتر از عقل؛ بلکه مخالف آن است؟ چگونه می توان امر یگانه ای را در همان حال که یکی است، سه تا دانست؟ و یا در همان حال که سه تا است، یکی پنداشت؟
علاوه بر این در کتاب مقدس آیات صریحی وجود دارد که مسیح هستی و حیاتش را از پدر گرفته است. اگر بر مبنای کتاب مقدس معتقدیم که پسر همه وجود و هستی خود را از پدر دارد،۲۷ چگونه باید بگوییم در عین حال الوهیتی درونی و ذاتی دارد ؟
همچنین در کتاب مقدس آیات صریحی وجود دارد که الوهیت مسیح را انکار میکند:
۱- «ما را تنها یک خداست، یعنی پدر» ۲۸اما در تثلیث میخوانیم ما را تنها یک خداست یعنی پدر ، پسر ، روح القدس!
۲- مسیح خود اذعان میکند که «قادر» نیست و کسی دیگر به او قدرت داده و می فرماید :پسر از خود هیچ نمی تواند کرد.۲۹
۳- پطرس جانشین عیسی مسیح خطاب به یهودیان میگوید تمامی معجزات مسیح منشایی خدایی دارد و از نزد خودش نیست ۳۰
۴- خود مسیح نیز معترف است که دانای مطلق نیست و نسبت به برخی امور بی اطلاع می باشد، مانند روز باز گشت خودش.۳۱
در نتیجه بسیاری از مسیحیان جدید ۳۲می پرسند چگونه مسیح می تواند خدا باشد و در عین حال چنین مطالبی را نیز بگوید؟
۲. فدا و گناه اصلی
یکی از اساسی ترین آموزه های مسیحیت ، باور به «فدا» و نجات بشریت بوسیله مرگ عیسی است. برای شناخت بهتر فدا باید به مواردی اشاره شود:
۱-۲. انسان پیش از گناه
خداوند انسان را آفرید و انسان در طبیعت اولیه خود پاک و خداگونه خلق شده بود. اعتقاد نامه رسمی کاتولیک در این زمینه آورده است: پدر و مادر نخستین ما یعنی آدم و حوا با اصلی پاک و در حالت تقدس و عدالت خلق شدند.۳۳
۲-۲. گناه نخستین
با نافرمانی آدم و خوردن از میوه درخت ممنوعه، تقدس یافتگی نخستین او از بین رفت و در نتیجه طبیعت آدمی فاسد شد و مانند انسانی که به درون چاه سقوط کرده و استخوان هایش شکسته ،دیگر قادر به نجات خود نبود.
در الهیات مسیحی به نافرمانی آدم و حوا که منجر به سقوط انسان شد گناه نخستین می گویند ۳۴
پولس در این باره می گوید:
وقتی آدم گناه کرد ، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت وباعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت . چون همه انسانها گناه کردند.۳۵
مقصود از این مرگ ، مرگ روحی و فساد ذاتی است. و این فساد ذاتی از آدم به تمام نسلش به ارث رسید.
خطای آدم تنها به خود وی زیان وارد نکرد بلکه همه نسل او را متضرر کرد۳۶ همانند تنبیههای گروهی که به خاطر جرم یک نفر یک گروه را تنبیه میکنند. گناه یک نفر (آدم) به تمامی نسلش به ارث رسید و تمام بشریت فاسد شد حتی کودکانی که تازه به دنیا میآیند میراث بر گناه آدم هستند. پولس می گوید:
... به یک خطا حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص... (رومیان ۵: ۱۸)
آگوستین معتقد بود که نوزادانی که بدون تعمید از دنیا می روند به خاطر گناه اصلی به جهنم می روند. پدران یونانی کلیسا نیز از این نظریه تبعیت کردند.۳۷
۳-۲. فدیه الهی
حال که بشر گناه کرده و برای جبران این گناه کفاره و قربانی نیاز است، ، کفاره باید بی عیب و نقص و سالم باشد تا بتواند غضب خدا را فرو نشاند. از آن رو که طبیعت انسان پس از گناه اولیه معیوب شد بنابر این کسی می بایست جایگزین انسان شده و جریمه و مجازات گناهان انسان را متحمل می شد.چون بشر نمی توانست چنین رهاننده ای برای خود مهیا کند؛ خدا برای نجات او از این وضع اسف بار نقشه کشید که پسرش را که همذات وی بود به صورت یک انسان بفرستد و وی را در عوض گناهان بشر فدیه دهد. به تعبیر کارل بارت «عیسی داوری بود که بجای ما داوری شد.»۳۸
یکی از سوال های مطرحی که امروزه کلیسا با آن مواجه شده؛ این نکته است که چگونه باید بپذیریم خداوند عادل است و در عین حال تمام نسل بشر را به خاطر گناه یک نفر مواخذه می کند؟
آموزه ای که به نظر اندیشمندانی چون جوزف باتلر در عهد جدید به صورت واضح مطرح نشده است.۳۹
پیتر آبلار ۴۰از متفکرین بزرگ مسیحی نیز در تفسیر رساله رومیان، آموزه سنتی کلیسا مبنی بر کفاره شدن مسیح برای گناهان بشر را زیر سوال برد. او در قسمتی از این کتاب می گوید:
«حقیقتا ضرورت ریخته شدن خون فردی بی گناه به عنوان بهای یک چیز و اینکه قربانی شدن فرد بی گناهی باعث رضایت خاطر گردد ، چقدر بی رحمانه و شریرانه به نظر می رسد. چقدر تصور این امر مشکل است که خدا با مرگ فرزند خود آنقدر موافق باشد که بواسطه آن با کل جهان مصالحه کند! این سوال و سوال های مشابه آن ، مساله ای اساسی را در مورد رستگاری ما بواسطه مرگ مسیح در برابر ما قرار می دهد.»۴۱
تامس چاب [۱۷۴۷ م ] معتقد بود مفهوم مرگ مسیح به عنوان قربانی به این خاطر وارد مسیحیت شد زیرا کلیسا دید یهودیان معبد ، مذبح و قربانی و کاهن اعظم دارند. پس برای آنکه نشان دهند مسیحیت تفاوت چندانی با آئین یهود ندارد به این فکر افتادند که مفاهیمی شبیه آن را وارد مسیحیت کنند؛در حالی که پاپ این نظریه را مردود می دانست و می گفت رحم و مروت خدا یکسره به سبب نیکوئی و رحمانیت ذاتی اوست نه معلول چیزی خارج از او؛ خواه این چیز درد و رنج عیسی و مرگ عیسی مسیح باشد خواه هر چیز دیگر ۴۲
۳. شریعت
شریعت مجموعه مقررات و احکامی است که جهت تنظیم اعمال انسان و برای اصلاح نظام اجتماعی وضع می شود. پیامبران بزرگ الهی چون موسی، عیسی و رسول اسلام دارای شریعت بودند.
گر چه روح کلی تسلیم در برابر حق، اطاعت از خداوند، ایمان به غیب و معاد در همه ادیان الهی مشترک است؛ ولی با توجه به اختلاف استعداد امتها قوانین متفاوتی مناسب با شرایط هر یک برای آنان وضع شده است.
کتاب مقدس نیز تاکید زیادی بر انجام شریعت دارد ، چنان که در عهد قدیم آمده است: ملعون باد کسی که کلمات این شریعت را اثبات ننماید تا آنها را بجا نیاورد.۴۳
۱-۳. مسیح و شریعت
با توجه به نوشته های موجود در اناجیل، مسیح (ع) شریعت جدیدی نیاورد و همواره بر لزوم رعایت شریعت موسوی تاکید می نمود. البته در برخی موارد و مطابق با شرایط جدید تغییرات جزئی در آن ایجاد کرد.
به روایت انجیل ها، مسیح خود را کامل کننده شریعت موسی دانسته و همواره تاکید می کرد: گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. ۱۸ زیرا هرآینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. ۱۹ پس هرکه یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هرکه بعمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.۴۴
مسیح خودش نیز در عمل به شریعت موسی وفادار بود۴۵؛ به نماز اهتمام خاصی داشت۴۶، روزه می گرفت۴۷، مالیات هیکل را می پرداخت۴۸ و به زیارت هیکل می رفت. با این وجود پیروان مسیح شریعت را کنار زده و معتقدند زمانش سپری شده است و دیگر عمل به آن لازم نیست.۴۹
۲-۳. مسیحیت و شریعت گریزی
جدایی شریعت از دین مسیح طی یک فرایند تاریخی و در پی فراهم آمدن بسترهای آن صورت گرفته است. روند این جدایی تقریبا با گرایش پولس به مسیحیت مصادف بود. زیرا او پس از مسیحی شدن و طرح آموزه فدا به این اندیشه معتقد شد که با به صلیب کشیده شدن مسیح گناه برداشته شده و با برداشته شدن گناه دیگر نیازی به انجام شریعت نیست و ایمان به مسیح برای نجات کافی است.۵۰
۳-۳. سیر نسخ شریعت
در جریان سفرهای تبلیغی پولس و برنابا برخی از کسانی که سابق بر این دوگانه پرست بودند به مسیح ایمان آوردند. این جماعت تا کنون شریعت یهودی را انجام نداده بودند و طبیعتا «ختنه» نیز نشده بودند!۵۱ بنابر این اگر «ختنه کردن» برای پذیرش مسیحیت الزامی بود، مانع بزرگی در راه مسیحی شدن ایشان بوجود می آمد!
از طرفی «ختنه کردن» در شریعت یهود (و پس از آن شریعت عیسی) یکی از مهم ترین رسوم مذهبی بود؛ در نتیجه نزاع بزرگی بین رسولان ایجاد شد که آیا ختنه کردن برای بت پرستانی که قرار است مسیحی شوند لازم است یا نه؟ که در نهایت با فشارهایی که توسط پولس وارد شد ، عمل به برخی مظاهر سخت شریعت (مانند ختنه) برای غیر یهودیان حذف شد.
اما پیشروی پولس به اینجا خاتمه نیافت ، زیرا پس از مدتی ادعا کرد که تمام شریعت و برای تمام اقوام منسوخ شده است.
او اینگونه می اندیشید که شریعت مخصوص زمانی بود که انسان در وضعیت قهر با خدا قرار داشت، اما پس از به صلیب کشیده شدن مسیح و آشتی انسان با خدا دیگر عمل به شریعت نیاز نیست و راه نجات، «ایمان» به مسیح است نه «شریعت»! پولس در مرحله بعد پا را از این فراتر نهاده، گفت: هر کسی که فکر کند که می تواند با شریعت نجات یابد، دیگر مسیح نمی تواند او را نجات دهد!۵۲
۴-۳. نزاع حواریون عیسی با پولس
مساله نسخ شریعت سبب شد که بین حواریون عیسی و پولس جدال های شدیدی رخ دهد. در این نزاع ها که در انجیل هم ثبت شده پولس ، حواریون و در راس آنها پطرس را که موافق شریعت بودند منافق و دورو خوانده و ایشان را برادران کذبه و افسونگر معرفی می کند.در این راستا یعقوب (یکی از حواریون عیسی مسیح) در نامه اش مینویسد « برادران من چه سود اگر کسی ادعا کند که ایمان دارد اما عمل نداشته باشد ؟ آیا چنین اعمالی می تواند او را نجات بخشد ؟... ایمان بدون عمل مرده است»
اما در نهایت این پولس بود که بخاطر شباهت اندیشه هایش با اندیشه های اقوام بت پرست در این نزاع پیروز شد.
جان ناس، تاریخ نگار مسیحی، در این باره می گوید: «پولس را غالبا دومین موسس مسیحیت لقب داده اند و مسلما او در این راه جهاد بسیار کرد و فرقه طرفداران اصول و شرایع موسوی را مغلوب ساخت به طوری که آنها اهمیت موقع و مقام خود را بر اثر مساعی پولس از کف دادند» ۵۳
۴. آیین های کلیسا (sacramentum)
گویی شریعت با روح دین عجین است و داشتن دینی بدون شریعت و آیین های بیرونی غیر ممکن می باشد. به همین جهت مسیحیان پس از رها کردن شریعت مسیح با تاویل بردن آیاتی از عهد جدید دستورالعمل های رفتاری جدیدی برای خود یافتند که به عنوان اسرار کلیسایی نامیده می شود. که به بررسی این موارد می پردازیم.
تقریبا همه مسیحیان اتفاق نظر دارند که دو آیین تعمید و عشای ربانی در شمار آیین های کلیساست؛ اما مسیحیان کاتولیک و ارتدکس به پنج آیین دیگر نیز اعتقاد دارند. این در حالی است که برخی از کلیساهای پروتستان مانند کواکرها و سپاه نجات هیچ یک از آیین ها را نمی پذیرند.
۱- تعمید (baptism) : هر مسیحی فقط یکبار هنگام ورود به جامعه مسیحت تعمید می پذیرد و کشیش تمام یا بخشی از بدن تعمید گیرنده را همراه با ذکر نام پدر، پسر و روح القدس در آب فرو میبرد۵۴.
۲- تایید (Confirmation) : تایید یعنی پذیرفته شدن توسط روح القدس. در این مراسم که معمولا هنگام بلوغ انجام می شود، کشیش داوطلب تایید را با روغن مقدس همراه با عبارت «روح القدس را بپذیر تا بتوانی به مسیح شهادت دهی» مسح می کند.۵۵
۳- عشاء ربانی (Eucharist) : در این مراسم به یادبود شام آخر عیسی مسیح، مقدار کمی نان فطیر توسط کشیش در دهان مسیحیان گذاشته می شود و ایشان باید بدون دندان زدن آن را بخورند.۵۶
کاتولیک ها و ارتدکس ها بر این باورند که نان و شراب حقیقتا به گوشت و خون مسیح تبدیل می شود.
۴- اعتراف (Sacrament of Penance) : اگر شخصی دچار خطا یا اشتباهی شود، باید نزد کشیش به گناه خود اعتراف کند تا گناهانش بخشیده شود. برای این کار شخص گناه کار پس از ورود به اتاقکی چوبین در برابر کشیش زانو می زند و گناهانش را برای کشیش شرح می دهد و سپس کشیش عباراتی از باب اندرز می گوید و برایش جریمه ای مقرر می کند.۵۷
۵- تدهین (Anointing of the Sick) : در این مراسم بیمار مشرف به مرگ توسط یک کشیش با روغن مقدس تدهین (روغن مالی) می شود.۵۸
۶- دست گذاری (Sacraments at the service of communion) : مسیحیان سه درجه روحانی دارند؛
«شماس»۵۹: به معنای خادم است و به کشیش در مراسم کلیسا کمک می کند.
«کشیش»۶۰: وی رهبری یک کلیسا را به عهده دارد.
«اسقف»۶۱: وی در قلمرو معینی رهبری کلیساها را به عهده دارد. اسقف عادی معمولا در سطح یک شهر و کاردینال در سطح یک منطقه بزرگ جغرافیایی و پاپ در سطح جهان رهبری کلیسا را به عهده دارند.
بنابه اعتقادات مسیحی هرگاه شخصی بخواهد به درجه روحانی بالاتر نائل شود، باید توسط مقام بالاتر دست گذاری شود۶۲. البته زنها خارج از این قانون هستند و تنها می توانند «شماس» شوند.
۷- ازدواج (Matrimony) : هرگاه زن و مردی بخواهند با یکدیگر پیوند زناشویی برقرار کنند؛ کلیسا این پیوند را برقرار می سازد. در مسیحیت امکان طلاق وجود ندارد مگر به سبب فحشا. در غیر این صورت اگر زن و مرد از هم جدا شده و با شخص دیگری ازدواج کنند، زناکار به شمار می روند. شایان ذکر است که در کلیسای کاتولیک کشیشان و راهبه ها حق ازدواج ندارند.۶۳گر چه برخی از فرقه ها این مقررات را رعایت نمیکنند.
۵. اعیاد مسیحیت
در مسیحیت یادبودها و عیدهای فراوانی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
کریسمس (Christmas) (جشن مسیح) : این جشن به مناسبت تولد آن حضرت در ۲۵ دسامبر برگزار می شود. هفت روز پس از آن جشن اول سال میلادی در یک ژانویه برگزار می شود. البته روز و تاریخ دقیق تولد حضرت عیسی مشخص نیست.۶۴
عید پاک: مهم ترین جشن دینی مسیحیان است که به مناسبت پیروزی عیسی بر مرگ و برخاستن وی از مردگان، در سومین روز تصلیب او برگزار می شود.
عید پاک پس از اعتدال ربیعی و نخستین بدر شدن ماه برگزار می شود که حدودا مطابق با ۲۲ مارس تا ۲۵ آوریل است.۶۵
۶. نماز
در مسیحیت نماز به شیوه خاصی که در اسلام وجود دارد مطرح نیست، بلکه ایشان در برابر خدا دعاهای التجا آمیز بجا می آورند. مسیحیان کاتولیک پیش از ورود به کلیسا با آب مقدس خود را تطهیر می کنند، به این صورت که دست خود را در آب فرو برده و صلیب می کشند.۶۶
یکی از دعاهای مرسوم برای برگزاری نماز، دعای زیر است:
ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز به انجام رسد. نان کفاف امروز ما را بده، گناهان امروز ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما بدی می کنند ببخشیم. ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر رهایی ده؛ زیرا ملکوت، قوت و جلال از آن توست. «آمین».۶۷
البته برخی از حرکتهای بدن مانند دست ها را رو به آسمان گرفتن و یا خم کردن زانو در نماز مرسوم است.
۷. روزه
«متی» در انجیلش روایتی را ذکر می کند مبنی بر اینکه عیسی چهل شبانه روز روزه گرفت. او درباره روزه داران می فرمود: چون روزه می گیرید چون ریاکاران ترش رو نباشید.۶۸
با این حال روزه در مسیحیت در شمار احکام شرعی نیست و مسیحیان آزادند در هر زمان به طور فردی یا گروهی روزه بگیرند. چگونگی روزه گرفتن در میان مسیحیان نیز بنا به وابستگی ایشان به فرقه خاص متفاوت است و از نخوردن گوشت، لبنیات، تخم مرغ روغن و مشروب ۶۹ و اکتفا به غذاهای ساده تا پرهیز کامل از غذاها و اکتفا به مایعات وجود دارد.
زمان روزه گرفتن نیز به فرقه ای که از آن تبعیت می کنند بستگی دارد، ولی معمولا روزهایی چون چهارشنبه خاکستر (روز دستگیری عیسی) و جمعه صلیب (روز به صلیب کشیده شدن عیسی) و چهل روز پیش از عید پاک و روزهایی از این دست را روزه می گیرند.
۸. حجاب
در کتاب مقدس تاکید زیادی بر لزوم آراستگی به حیا و کنار نهادن آرایش ظاهری شده است:
«و نیز خواهانم که زنان پوششی شایسته به تن کنند و خویشتن را به نجابت و متانت بیارایند نه به گیسوان بافته با طلا و مروارید و جامه های فاخر...زن باید در آرامی و تسلیم کامل تعلیم قرار گیرد. زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر مرد مسلط شود، بلکه باید آرام باشد».۷۰
همچنین درباره پوشش سر آمده است:
«اگر زنی سر خود را نمی پوشاند پس اصلا موهای خود را بچیند و اگر برای زن شرم آور است که موهایش را بچیند یا بتراشد پس باید سر خود را بپوشاند. مرد نباید سر خود را بپوشاند زیرا او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است.۷۱
علاوه بر این فرامینی که در کتاب مقدس درباره لزوم حجاب آمده است، تصویرهایی که از پوشاک مسیحیان و مردم اروپا از سال های اولیه میلادی تا قرون معاصر انتشار یافته، به روشنی نشان می دهد که حجاب بین زنان رعایت می شد.۷۲
منابع:
۱. گریدی،جوان ا؛مسیحیت و بدعتها،عبدالرحیم سلیمانی اردستانی،قم ،موسسه طه ، ۱۳۸۴ ، چاپ دوم
۲. میلر ، ویلیام؛ تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران، ترجمه علی نخستین،
۳. دورانت،ویل ؛ تاریخ تمدن ج۳،حمید عنایت و ...، تهران،سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،۱۳۷۱ ،
۴. کرنز، ارل؛ سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ ، ترجمه آرمان رشدی ، آموزشگاه کتاب مقدس ،۱۹۹۴ ،ص ۱۰۶-۱۰۷
۵. وان وورست ،رابرت ای ؛ مسیحیت از لابلای متون ، جواد باغبانی و عباس رسول زاده ،قم ،موسسه امام خمینی ،۱۳۸۴
۶. میشل توماس. کلام مسیحی ترجمه حسین توفیقی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
۷. بی ناس، جان. تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات علمی - فرهنگی
۸. جمیز. آ . کوریک، قرون وسطای اولیه . ترجمه مهدی حقیقت خواه انتشارات ققنوس
۹. گراث، مگ در امدی بر الهیات مسیحی ترجمه عیسی دیباج. انتشارات کتاب روشن
۱۰. تنی، مریل سی ؛معرفی عهد جدید،مترجم طه میکائیلیان، تهران،انتشارات حیات ابدی،۱۳۶۲،
۱۱. رابرتسون، آرچیبالد؛ عیسی اسطوره یا تاریخ، مترجم حسین توفیقی،قم،دانشگاه ادیان،۱۳۸۷،چاپ دوم،
۱۲. ایان باربور، علم و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی. مرکز نشر دانشگاهی
۱۳. ولف، کری. درباره مفهوم انجیلها، مترجم: محمد قاضی ناشر: امیر کبیر
۱۴. دائرة المعارف کتاب مقدس ، مترجم بهرام محمدیان و ...، تهران ، انتشارات سرخدار، ۱۳۸۱،
۱۵. کشیش عزیز ،فهیم . المدخل الی عهد الجدید،
۱۶. رابتسون ، ارچیبالد. عیسی اسطوره یا تاریخ، مترجم: حسین توفیقی. ناشر : دانشگاه ادیان و مذاهب
۱۷. فلوید فیلسون،کلید عهد جدید، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، انتشارات نورجهان
۱۸. کهن ،ابراهام. گنجینه اى از تلمود . ترجمه امیر فریدون گرگانی. انتشارات اساطیر.
۱۹. جفرى بارندر، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، ترجمه د. امام عبدالفتاح، کویت، ۱۴۱۳ ،
۲۰. لین ، تونی؛ تاریخ تفکر مسیحی ، روبرت آسریان ، تهران ، نشروپژوهش فرزان روز ،چاپ سوم ،۱۳۸۶ ،
۲۱. الیوت ، استوارت .راز تثلیث. انتشارات نور جهان
۲۲. استوارت الیوت ، یگانگی در تثلیث ، انتشارات نور جهان
۲۳. ژوزف بهنامی ، مدخلی بر آموزه تثلیث . انتشارات نور جهان
۲۴. براون واشنایدر . پوشاک اقوام مختلف
۲۵. استات ، جان . مبانی مسیحیت . مترجم روبرت آسریان
۲۶. معجم اللاهوت الکتابی .مدخل فدا
۲۷. قاموس کتاب مقدس . واژه شریعت
۲۸. راستز، لئو. فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریکایی مترجم محمد بقایی
۲۹. Should You Believe in the Trinity?. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .Copyright © ۲۰۰۶ Jehovahs Witnesses Official Web Site
۳۰. Schaff, Philip: History of the Christian Church, Vol. VIII: Modern Christianity: The Swiss Reformation, William B. Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids, Michigan, USA, ۱۹۱۰,
۳۱. T. mcnell, jonh - The History & Character of Calvinism,
۳۲. Catholic Encyclopedia
۳۳. britannica-encyclopedia
۳۴. Grudem, Wayne A. ۱۹۹۴. Systematic theology an introduction to biblical doctrine. Leicester, England: Inter-Varsity Press.
۳۵. Barth, Karl, and Geoffrey William Bromiley. ۱۹۷۵. The doctrine of the word of God prolegomena to church dogmatics, being volume I, ۱. Edinburgh: T. & T. Clark.
۳۶. Monier-Williams, Monier. Hinduism. VII Page ۸۷. Society for Promoting Christ, ۱۹۲۵
۳۷. Outlines of the History of Dogma
۳۸. Catechism of the Catholic Church
۳۹. Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford University Press ۲۰۰۵
۴۰. Agustine,s.City of God,
۴۱. Study by International Theological Commission, ۱۹ January ۲۰۰۷, ۱۹-۲۱
۴۲. Liddell, Henry George ; Robert Scott , Henry Stuart Jones and Roderick. McKenzie (۱۹۴۰) . βαπτίζω . A Greek-English Lexicon . Medford, Massachusetts : Tufts University .
۴۳. How December ۲۵ Became Christmas, Biblical Archaeology Review, Retrieved ۲۰۰۹-
۴۴. Philip Zaleski, Carol Zaleski (۲۰۰۵) . Prayer: A History. Houghton Mifflin Books.
۴۵. Kallistos (Ware) , Bishop; Mary, Mother (۱۹۷۸) , The Lenten Triodion, South Canaan PA: St. Tikhons Seminary Press (published ۲۰۰۲ (
۴۶. Cloud, DW What is the Emerging Church. Way of Life Literature Excerpt on
۴۷. The Encyclopedia of Religion by Mircea Eliade,
۴۸. Samarin, William J. (۱۹۷۲) . Tongues of Men and Angels: The Religious Language of Pentecostalism. New York: Macmillan.
۴۹. Goodman, Felicitas D. (۱۹۶۹) . Phonetic Analysis of Glossolalia in Four Cultural Settings. Journal for the Scientific Study of Religion
۵۰. Samarin, William J. (۱۹۷۲) . Tongues of Men and Angels: The Religious Language of Pentecostalism. New York: Macmillan.
۵۱. Cutten, George Barton (۱۹۲۷) . Speaking with Tongues Historically and Psychologically Considered. Yale University Press.
۵۲- غلاطیان ۲:۵
۵۳- بی ناس ، جان. تاریخ جامع ادیان، ص ۶۱۳
۵۴ - Liddell, Henry George ; Robert Scott , Henry Stuart Jones and Roderick McKenzie (۱۹۴۰). βαπτίζω . A Greek-English Lexicon . Medford, Massachusetts : Tufts University
۵۵ - Catechism of the Catholic Church , ۱۲۸۵–۱۳۲۱
۵۶ - Catechism of the Catholic Church , ۱۳۲۲–۱۴۱۹
۵۷- راستز، لئو. فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریکایی مترجم محمد بقایی ص ۲۳۳
۵۸ - Catechism of the Catholic Church , ۱۴۹۹–۱۵۳۲
۵۹ - deacon
۶۰ - priest
۶۱ - bishop
۶۲ - Catechism of the Catholic Church , ۱۵۳۶–۱۶۰۰
۶۳ - Catechism of the Catholic Church , ۱۶۰۱–۱۶۶۶ , and annulment (Catholic Church) .
۶۴ - How December ۲۵ Became Christmas, Biblical Archaeology Review, Retrieved ۲۰۰۹-۱۲-۱۳
۶۵ -. Jones, Stephen (۱۹۹۶). Secrets of Time.
۶۶ - Philip Zaleski, Carol Zaleski (۲۰۰۵). Prayer: A History. Houghton Mifflin Books.
۶۷- متی، ۹:۶
-۶۸ متی،۱۶:۹
۶۹ Kallistos (Ware), Bishop; Mary, Mother (۱۹۷۸), The Lenten Triodion, South Canaan PA: St. Tikhons Seminary Press (published ۲۰۰۲), pp. ۳۵ff,
۷۰- اول تیموتائوس ، ۹:۲
-۷۱ اول قرنتیان ، ۵:۱۱
۷۲- براون واشنایدر . پوشاک اقوام مختلف ص ۱۱۶

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.